Bản quyền sản phẩm

Tiếp nhận phản ánh/khiếu nại đến bản quyền, sở hữu trí tuệ

Tiếp nhận phản ánh/khiếu nại đến bản quyền, sở hữu trí tuệ

     Vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ được BQT 123click.org đặc biệt quan tâm, theo dõi thường xuyên nhằm đảm bảo thư viện sản phẩm trên bienxanhgroup.vn hoàn toàn hợp pháp, đảm bảo quyền...
Vấn đề bản quyền sản phẩm

Vấn đề bản quyền sản phẩm

  123click.org khuyến khích các thành viên, nhóm thành viên đăng các sản phẩm thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình bao gồm : các sản phẩm tự thiết kế, các sản phẩm tự sáng tạo, Các sản...
{**} {**}