Đặt hàng sản phẩm

Đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ - 123CLICK.ORG cung cấp chức năng đặt hàng và thanh toán sản phẩm cho khách hàng.

Trình tự thực hiện như sau : 

Bước 1 : Khách hàng chọn sản phẩm cần mua sau đó click               

Bước 2 : Click vào "tiến hành đặt hàng"

 

Bước 3 : Nhập đầy đủ thông tin người đặt hàng và người nhận hàng

Bước 4 : Chọn phương thức thanh toán và hoàn tất đơn hàng

Bước 5 : Kiểm tra tình trạng đơn hàng

 

 

{**} {**}