Đề tài quản lý bán hàng code c# full chức năng kèm database
Mã SP: 1475CUPBC
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 44 0
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 11-06-2018
Thể loại: Full
Đề tài quản lý bán hàng code c# full chức năng kèm database. là đồ án hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :  Đề tài quản lý bán hàng code c# full chức năng kèm database
Code :  C# - database 
Tác giả:
Mã số đồ án : M201865
Dung lượng download :  50MB
Mô tả : Đề tài quản lý bán hàng code c# full chức năng kèm database

Đề tài quản lý bán hàng code c# full chức năng kèm database có các chức năng chính như sau:

  1. lập phiếu chi
  2. báo cáo kho hàng
  3. chuyển kho
  4. tồn kho
  5. Lập phiếu thu

...............

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm này



BƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}