Đề tài quản lý nhân sự code c# có database, báo cáo
Mã SP: 1479KXXJA
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 539 0
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 11-06-2018
Thể loại: Full
Đề tài quản lý nhân sự code c# có database, báo cáo. Là đề tài hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :  Đề tài quản lý nhân sự code c# có database, báo cáo
Code :  C# - database - báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M201867
Dung lượng download :  7MB
Mô tả : Đề tài quản lý nhân sự code c# có database, báo cáo

Đề tài quản lý nhân sự code c# có database, báo cáo có các chức năng chính như sau:

   1. Cập nhật:
 • Cập nhật thông tin nhân viên.
 • Cập nhật chức vụ.
 • Cập nhật phòng ban.
 • Cập nhật khen thưởng.
 • Cập nhật kỹ luật.
 • Cập nhật bằng cấp.
 • Cập nhật lương.

 

   1.  Tìm kiếm:
 • Tìm kiếm nhân viên theo mã nhân viên.
 • Tìm kiếm nhân viên theo tên nhân viên.
 • Tìm kiếm nhân viên theo địa chỉ.
 • Tìm kiếm nhân viên theo phòng ban.
 • Tìm kiếm nhân viên theo chức vụ.

 

   1. Thống kê:
 • Thống kê số lượng nhân viên theo từng phòng ban.
 • Thống kê số lượng nhân viên theo chức vụ.
 • Thống kê số lượng nhân viên theo từng trình độ văn hóa.

 

   1. In báo cáo:
 • In bảng nhân viên theo chức vụ.
 • In bảng nhân viên theo phòng ban.

          In lý lịch của một nhân viên

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}