Đề tài quản lý siêu thị code c# kèm database, báo cáo
Mã SP: 1457FHFCH
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 753 0
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-06-2018
Thể loại: Full
Đề tài quản lý siêu thị code c# kèm database, báo cáo. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :  Đề tài quản lý siêu thị code c# kèm database, báo cáo
Code :  C# - database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M201863
Dung lượng download :  4MB
Mô tả : Đề tài quản lý siêu thị code c# kèm database, báo cáo

Đề tài quản lý siêu thị code c# kèm database, báo cáo

 

MỤC LỤC

–¯—

LỜI CẢM ƠN.. 1

MỤC LỤC.. 2

DANH MỤC HÌNH ẢNH.. 5

KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT.. 6

TÓM TẮT.. 7

1.      TÓM TẮT.. 7

2.      TỪ KHÓA.. 7

ABSTRACT.. 8

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.. 9

1.1.     ĐẶT VẤN ĐỀ.. 9

1.2.     LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.. 9

1.3.     PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI 9

1.4       HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.. 10

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 11

2.1. KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN (HTTT)  11

2.1.1. Hệ thống là gì?. 11

2.1.2. Hệ thống thông tin là gì?. 11

2.1.3. Công cụ dùng trong quá trình xây dựng HTTT.. 11

2.2. SƠ LƯỢC VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2005. 12

2.2.1. Làm quen với giao diện SQL Server 2005. 12

2.2.2. Giới thiệu sơ lược về SQL Server 2005. 13

2.3. SƠ LƯỢC VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#. 13

2.3.1. Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C#. 13

2.3.2. Các bước chuẩn bị cho chương trình. 16

2.3.3. Chương trình C# đơn giản. 17

CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.. 22

3.1. MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (CDM). 22

3.2. MÔ HÌNH LUẬN LÝ (LDM). 23

3.3. MÔ HÌNH VẬT LÝ (PDM). 24

3.3.1.Bảng MATHANG (Mặt hàng). 25

3.3.2.Bảng NGANHHANG (Ngành hàng). 25

3.3.3. Bảng NHACUNGCAP (Nhà cung cấp). 26

3.3.4. Bảng CUNGCAP (Cung cấp). 26

3.3.5. Bảng NHA_SX (Nhà sản xuất). 27

3.3.6. Bảng KHACHHANG (Khách hàng). 27

3.3.7. Bảng NHANVIEN (Nhân viên). 28

3.3.8. Bảng KHOHANG (Kho hàng). 28

3.3.9. Bảng CHUAHANG (Chứa hàng). 29

3.3.10. Bảng HOADONNHAP (Hóa đơn nhập). 29

3.3.11. Bảng CHITIET_HD_NHAP (Chi tiết hóa đơn nhập). 30

3.3.12. Bảng HOADONXUAT (Hóa đơn xuất). 30

3.3.13. Bảng CHITIET_HD_XUAT (Chi tiết hóa đơn xuất). 31

3.3.14. Bảng NGAYAPDUNG (Ngày áp dụng). 31

3.3.15. Bảng DONGIA (Đơn giá). 32

3.3.16. Bảng TT_KM (Thông tin khuyến mãi). 32

3.4. CÁC RÀNG BUỘC TOÀN VẸN.. 32

3.4.1. Ràng buộc tham chiếu. 32

3.4.2. Ràng buộc thực thể. 33

3.5. CÁC LƯU ĐỒ XỬ LÝ.. 34

3.5.1. Chú thích ký hiệu lưu đồ. 34

3.5.2. Lưu đồ chức năng chuyển kho. 35

3.5.3. Lưu đồ chức năng thêm mặt hàng vào chi tiết hóa đơn nhập. 36

3.5.4. Lưu đồ chức năng thêm mặt hàng vào chi tiết hóa đơn xuất 37

3.6. DEMO VÀ GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG CHỨC NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH.. 38

3.6.1. Các chức năng cơ bản của phần mềm.. 38

3.6.2. Giao diện của phần mềm Quản lý việc mua hàng của siêu thị 39

3.6.3. Giao diện các form cập nhật thông tin mặt hàng, ngành hàng, nhà sản xuất, đơn giá, chương trình khuyến mãi, khách hàng, nhân viên. 41

3.6.4. Giao diện các form cập nhật thông tin kho hàng, nhà cung cấp. 45

3.6.5. Giao diện các form lập hóa đơn nhập, hóa đơn xuất 47

3.6.6. Các biểu mẫu Report 48

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 51

4.1. KẾT LUẬN.. 51

4.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 52

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}