Đồ án chương trình trắc nghiệm code C# + data + báo cáo
Mã SP: 883TBVOO
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 1171 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 23-02-2018
Thể loại: Full
Tải Đồ án chương trình trắc nghiệm code C# + data + báo cáo. rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Đồ án chương trình trắc nghiệm code C# + data + báo cáo
Code : C# + data + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M1030
Dung lượng download : 22MB
Mô tả : : Đồ án chương trình trắc nghiệm code C# data kết nối SQL server

Nội dung báo cáo:
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC ĐỀ TÀI 5
1. Mục đích đề tài 5
2. Yêu cầu đặt ra 5
CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU 6
1. Sơ đồ dữ liệu 6
1.1. Bảng thí sinh 6
1.2. Bảng kết quả 7
1.3. Bảng đề thi 7
1.4. Bảng câu hỏi 7
1.5. Bảng đáp án 8
1.6. Bảng người dùng 8
2. Các ràng buộc toàn vẹn 9
2.1. Bảng câu hỏi và bảng đáp án 9
2.2. Bảng đề thi và bảng câu hỏi 9
2.3. Bảng kết quả và bảng thí sinh 10
2.4. Bảng đề thi và bảng kết quả 10
CHƯƠNG 3 : CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 11
1. Màn Hình Chính 11
2. Màn hình đăng nhập 11
3. Màn hình nhập thông tin 12
4. Màn hình Admin 13
5. Form Xem và sửa đề thi 14
6. Màn hình tạo đề thi 19
7. Form thí sinh 22
8. From user 27
9. Form Thi và thi thử 29
CHƯƠNG 4 : KẾT LUẬN 31
1. Nhận xét 31
2. Các chức năng đã làm được 31
3. Các chức năng chưa làm được 31
4. Hướng phát triển 31

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}