Đồ án phần mềm quản lý quán cafe code c# full báo cáo, database
Mã SP: 1161FCSPP
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 838 0
Giá sản phẩm: 30 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 28-04-2018
Thể loại: Full
Đồ án phần mềm quản lý quán cafe code c# full báo cáo, database. Là đồ án hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Đồ án phần mềm quản lý quán cafe code c# full báo cáo, database
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M8009
Dung lượng download : 47MB
Mô tả : Đồ án phần mềm quản lý quán cafe code c# full báo cáo, database kết nối sql server

Đồ án phần mềm quản lý quán cafe code c# full báo cáo, database kết nối sql server

Nội dung báo cáo:
Mục lục

A. TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM 2
I. Giới thiệu 2
1. Mục tiêu 2
2. Phạm vi 3
3. Tham khảo 3
4. Mô tả tài liệu 3
II. Tổng quan về phần mềm 3
1. Yêu cầu chung về phần mềm 3
2. Chức năng của phần mềm 4
3. Đối tượng người dùng 4
4. Các ràng buộc 5
5. Giả định và phụ thuộc 5
III. Quy trình nghiệp vụ 5
IV. Đặc tả yêu cầu phần mềm 11
B. TÀI LIỆU THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 16
I. Giới thiệu 16
1. Mục tiêu 16
2. Phạm vi 16
3. Tham khảo 16
4. Mô tả tài liệu 16
II. Thiết kế Cơ sở dữ liệu Logic 16
C. Kết quả đạt được 18

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}