Đồ án phần mềm trắc nghiệm code C#, database, báo cáo
Mã SP: 987CAVWR
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 730 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 26-03-2018
Thể loại: Full
Đồ án phần mềm trắc nghiệm code C# + database + báo cáo. Với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ c#

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :  đồ án phần mềm trắc nghiệm code C#, database, báo cáo
Code : C# + data + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M6031
Dung lượng download : 57MB
Mô tả : đồ án phần mềm trắc nghiệm code C#, database, báo cáo mô hình 3 lớp kết nối SQL server

 

 

Source code đồ án phần mềm trắc nghiệm code C#, database, báo cáo

Nội dung báo cáo:
Mục lục

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC ĐỀ TÀI 4
1. Mục đích đề tài 4
2. Yêu cầu đặt ra 4
II. THỰC HIỆN 4
1. Sơ đồ use case 4
2. Phân tích CSDL 5
3. Các ràng buộc toàn vẹn 6
3.1. Bảng admin (tbadmin) 6
3.2. Bảng sinh viên (tbsinhvien) 6
3.3. Bảng chủ đề (tbchude) 6
3.4. Bảng câu hỏi (tbcauhoi) 7
4. Cài đặt chương trình 7
4.1. Màn hình chính 7
4.2. Thông tin 9
4.3. Màn hình admin 9
4.4. Màn hình soạn câu hỏi 11
4.5. Màn hình chủ đề 18
4.6. Màn hình sinh viên đăng nhập 19
4.7. Màn hình luyện tập 22
4.8. Màn hình thi 26
I. KẾT LUẬN 29
1. Nhận xét đề tài 29
1.1. Đã làm được 29
1.2. Chưa làm được 29

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}