Đồ án quản lý điểm học sinh THPT c# full code, data
Mã SP: 518PRYDJ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 662 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-02-2018
Thể loại: Full
share source code đồ án quản lý điểm học sinh THPT c# đầy đủ code , database rất phù hợp để các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Đồ án quản lý điểm học sinh THPT c# full code, data

Tên đồ án : Đồ án Quản lý điểm học sinh THPT C# và database
Code : C# + database
Tác giả:
Dung lượng download : 61MB

 • Quản lý điểm học sinh ..........................................................................
 • quản lý lớp học......................................................................................
 • quản lý môn học......................................................................................
 • quản lý giáo viên.....................................................................................
 • quản lý phân công giáo viên...................................................................
 • Báo cáo thống kê.....................................................................................
 • Quản lý điểm học sinh ..........................................................................
 • quản lý lớp học......................................................................................
 • quản lý môn học......................................................................................
 • quản lý giáo viên.....................................................................................
 • quản lý phân công giáo viên...................................................................
 • Báo cáo thống kê.....................................................................................
 • Quản lý điểm học sinh ..........................................................................
 • quản lý lớp học......................................................................................
 • quản lý môn học......................................................................................
 • quản lý giáo viên.....................................................................................
 • quản lý phân công giáo viên...................................................................
 • Báo cáo thống kê.....................................................................................
 • Quản lý điểm học sinh ..........................................................................
 • quản lý lớp học......................................................................................
 • quản lý môn học......................................................................................
 • quản lý giáo viên.....................................................................................
 • quản lý phân công giáo viên...................................................................
 • Báo cáo thống kê.....................................................................................

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}