Đồ án quản lý hồ sơ sinh viên code c#, báo cáo, database
Mã SP: 1157ZLVYH
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 1179 0
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 28-04-2018
Thể loại: Full
Đồ án quản lý hồ sơ sinh viên code c#, báo cáo, database. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Đồ án quản lý hồ sơ sinh viên code c#, báo cáo, database
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M8007
Dung lượng download : 9MB
Mô tả : Đồ án quản lý hồ sơ sinh viên code c#, báo cáo, database kết nối sql server

Đồ án quản lý hồ sơ sinh viên code c#, báo cáo, database

Nội dung báo cáo:

Lời mở đầu:
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ...................................................................... 5
I. Hệ quản trị CSDL SQL SERVER ................................................................. 5
1. Giới thiệu SQL Sever ................................................................................ 5
2. Lịch sử phát triển SQL Server ................................................................... 5
3. Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu.............................................................................. 6
4. Khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ........................................................... 7
II. Visual Studio.NET và ngôn ngữ lập trình C# ............................................... 8
1. VISUAL STUDIO.net ............................................................................... 8
2. Ngôn ngữ C# .............................................................................................. 9
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ................................... 12
I. Đặc tả hệ thống ............................................................................................ 12
1. Mục đích của việc quản lí hồ sơ sinh viên............................................... 12
2. Quy trình tiếp nhận và quản lí hồ sơ ........................................................ 12
3. Lưu trữ và truy xuất hồ sơ ....................................................................... 13
II. Sơ đồ phân cấp chức năng (BFD) ................................................................ 14
III. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) .......................................................................... 14
IV. Sơ đồ thực thể - quan hệ (EFD) ................................................................... 17
V. Thiết kế và mô tả mô hình dữ liệu vật lý ..................................................... 18
CHƯƠNG III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG ........................................................... 24
I. Các giao diện phần mềm.............................................................................. 24
KẾT LUẬN ...................................................................................................... 31

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}