Đồ án quản lý học sinh THPT code VB6 kèm data , báo cáo
Mã SP: 853XNZUB
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 632 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code VB6
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 17-02-2018
Thể loại: Full
Đồ án quản lý học sinh THPT code VB6 kèm data , báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng vb6. 123click.org

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Đồ án quản lý học sinh THPT code VB6 + data + báo cáo
Code : VB6 + data + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M2006
Dung lượng download : 12MB
Mô tả : :Đồ án quản lý học sinh THPT code VB6 kết nối Access

Đồ án quản lý học sinh THPT code VB6. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng vb6. 123click.org

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
LỜI CAM ĐOAN 2
LỜI NÓI ĐẦU 5
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI 6
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 7
I/Tổng quan về đề tài 7
1.Tên Đề Tài: Quản Lý Giáo viên và học sinh trường THPT 7
2. Lý do chọn đề tài: 7
3. Phương pháp nghiên cứu và giải pháp công nghệ: 7
4. Mục đích: 7
5. Phạm vi: 7
II/ Mô tả và phát biểu hệ thống 8
1. Mô tả hoạt động nghiệp vụ: 8
2. Phát biểu bài toán: 8
3. Các tác nhân liên quan: 9
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ 10
I. Mô hình hoá yêu cầu sử dụng 10
Sơ đồ Use-Case 10
II . Mô hình hoá từng yêu cầu chức năng sử dụng (đặc tả use-case) 11
1.Use-case Đăng nhập 11
2.Use-case Cập nhật thông tin học sinh 12
3.Use-case Cập nhật thông tin giáo viên: 13
4.Use-case Cập nhật điểm 13
5.Use-case Nhập điểm 15
7.Use-case Tìm kiếm / Xem học sinh 16
8.Use-case Xem danh sách lớp 18
9.Use-case Xem bảng điểm theo lớp 19
11.Use-case Tìm kiếm / Xem Giáo viên 21
12.Use-case Thống kê giáo viên 22
13.Use-case Thống kê học sinh 22
II/ Biểu đồ hoạt động 23
1/ Cập nhật thông tin học sinh 23
2/ Cập nhật bảng điểm 24
3/ Tìm kiếm thông tin học sinh 25
III/ Biểu đồ tuần tự 26
1/ Cập nhật thông tin học sinh 26
2/ Cập nhật thông tin giáo viên 27
3/ Cập nhật điểm 27
3/ Cập nhật điểm 28
V/ Cơ sở dữ liệu 29
1/ Table học sinh 30
2/ Table giáo viên 30
3/ Table lớp học 31
CHƯƠNG 3:KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 33
1/ Giao diện chính 33
2/ Cập nhật thông tin học sinh 33
3/ Cập nhật hồ sơ giáo viên 34
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 35
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 37
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN 38

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}