Đồ án quản lý kho c# full code, database, báo cáo
Mã SP: 1323QDJRQ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
2 1387 1
Giá sản phẩm: 30 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-05-2018
Thể loại: Full
Đồ án quản lý kho c# full code, database kèm báo cáo rất tốt cho các bạn mới học môn lập trình trình c# tham khảo làm đồ án .

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Đồ án quản lý kho hàng c# full code, database, báo cáo
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M8090
Dung lượng download :21MB
Mô tả : Đồ án quản lý kho hàng c# full code, database, báo cáo kết nối SQL server

Đồ án quản lý kho hàng c# full code, database, báo cáo

Nội dung báo cáo:
Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 3
I. Khảo sát và phân tích hiện trạng 4
1.1. Đặc điểm quản lý kho 4
1.2. Những tồn tại chính của quản lý kho hàng hiện nay 4
1.3. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ 5
1.3.1. Nhập kho nguyên vật liệu 5
1.3.2. Xuất trả hàng nhà cung cấp 6
1.3.3. Xuất nguyên vật liệu trực tiếp 7
1.3.4. Xuất nguyên vật liệu tạm ứng 8
1.3.5. Nhập kho thành phẩm 9
1.3.6. Xuất kho thành phẩm 10
1.3.7. Kiểm kê kho và điều chỉnh 11
1.3.8. Tái chế vật liệu 12
II. Biểu mẫu báo cáo 13
III. Phân tích hệ thống 13
3.1. Mô tả chức năng 13
3.1.1. Nhập số dư ban đầu 13
3.1.2. Phiếu nhập kho 13
3.1.3. Phiếu xuất kho 13
3.1.4. Phiếu xuất nội bộ 13
3.1.5. Phiếu kiểm kê 13
3.1.6. Phiếu điều chỉnh hàng tồn kho 13
3.2. Sơ đồ phân cấp chức năng 13
3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu 13
3.4. Mô hình quan hệ ER 13
IV. Thiết kế hệ thống 13
4.1. Thiết kế diagram cơ sở dữ liệu 13
4.2. Thiết kế bảng trong cơ sở dữ liệu 13
4.3. Thiết kế giao diện 13
V. Kết luận 13
Tài liệu tham khảo 13
Phụ lục 13

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}