Đồ án quản lý ký túc xá c# full code, database, báo cáo
Mã SP: 1325TUDQM
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 1296 0
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-05-2018
Thể loại: Full
Đồ án quản lý ký túc xá c# full code, database, báo cáo. Với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án sử dụng dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Đồ án quản lý ký túc xá c# full code, database, báo cáo
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M8091
Dung lượng download :15MB
Mô tả : Đồ án quản lý ký túc xá c# full code, database, báo cáo kết nối SQL server

Đồ án quản lý ký túc xá c# full code, database, báo cáo

Nội dung báo cáo:
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I:PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 6
1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6
1.1.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 6
1.1.2 Windows forms 8
1.1.3 Mô hình 3 lớp (Three Layers) 8
1.1.4 Visual Studio 2013 11
1.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 11
1.2.1 Yêu cầu chức năng 12
1.2.2 Yêu cầu hệ thống 12
1.3 MÔ HÌNH HÓA 12
1.3.1 Mô hình hóa chức năng 12
1.3.1.1 Biểu đồ phân rã chức năng (BFD) 12
1.3.1.2 Biểu đồ dòng dữ liệu (DFD) 13
CHƯƠNG II:CÀI ĐẶT TRONG SQL SERVER 17
2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 17
2.1.1 Tạo bảng 17
2.1.1.1 Bảng sinh viên 17
2.1.1.2 Bảng khu 17
2.1.1.3 Bảng phòng 17
2.1.1.4 Bảng tiền điện, nước 18
2.1.1.5 Bảng đăng nhập 18
2.1.2 Mô hình mối quan hệ giữa các bảng 18
2.2 Câu lệnh truy vấn SQL server 19
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 22
3.1 Thiết kế phần mềm 22
3.1.1 Form giới thiệu 22
3.1.2 Form đăng nhập 22
3.1.3 Form giao diện chính 23
3.1.4 Form Quản lý phòng 24
3.1.5 Form Quản lý Sinh viên 24
3.1.6 Form Hóa đơn điện nước 25
3.1.7 Form Tìm kiếm 26
3.1.8 Form Thống kê 26
3.1.9 Form Giới thiệu về KTX 27
3.2 Cài đặt phần mềm 28
KẾT LUẬN 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}