Đồ án quản lý nhà hàng c# full code, database, báo cáo
Mã SP: 1327RCTEC
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 3827 3
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-05-2018
Thể loại: Full
Đồ án quản lý nhà hàng c# full code, database, báo cáo. Là đồ án cực hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Đồ án quản lý nhà hàng c# full code, database, báo cáo
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M8092
Dung lượng download :8MB
Mô tả : Đồ án quản lý nhà hàng c# full code, database, báo cáo kết nối SQL server

 

Đồ án quản lý nhà hàng c# full code, database, báo cáo

Nội dung báo cáo:
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 6
1.1. Khảo sát hiện trạng 6
1.1.1. Nhu cầu thực tế - Hiện trạng 6
1.1.2. Các ứng dụng tương tự đang được sử dụng 6
1.1.3. Những hạn chế trong các ứng dụng đã có 6
1.2. Xác định các yêu cầu của ứng dụng 6
CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH USECASE 7
2.1. Sơ đồ Use-case 7
2.2. Danh sách các Actor 7
2.3. Danh sách các Use-case 8
2.4. Đặc tả Use-case 9
2.4.1. Use-Case “Đăng nhập” 9
2.4.2. Use-Case “Đăng xuất” 9
2.4.3. Use-Case “Đăng ký tài khoản” 10
2.4.4. Use-Case “Cập nhật thông tin cá nhân” 11
2.4.5. Use-Case “Đổi mật khẩu” 12
2.4.6. Use-Case “Lấy lại mật khẩu” 13
2.5. Sequence Diagram 15
2.5.1. Sequence Diagram Đăng kí tài khoản 15
2.5.2. Sequence Diagram Đăng nhập 15
2.5.3. Sequence Diagram Đăng xuất 16
2.5.4. Sequence Diagram Cập nhật thông tin cá nhân 16
2.5.5. Sequence Diagram Đổi mật khẩu 16
2.5.6. Sequence Diagram Lấy lại mật khẩu 17
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH 18
3.1. Sơ đồ lớp mức phân tích 18
3.2. Danh sách các lớp đối tượng và quan hệ 19
3.3. Mô tả chi tiết từng lớp đối tượng 20
3.3.1. Lớp đối tượng “TaiKhoan” 20
3.3.2. Lớp đối tượng “NguoiDung” 21
3.4. Sơ đồ trạng thái 22
3.4.7. State diagram “Đăng nhập” 22
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ DỮ LIỆU 23
4.1. Sơ đồ logic dữ liệu lưu trên Server 23
4.2. Mô tả chi tiết các kiểu dữ liệu trong sơ đồ logic dữ liệu lưu trên Server 24
4.2.1. Bảng dữ liệu “NguoiDung” 24
4.2.2. Bảng dữ liệu “TaiKhoan” 24
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 26
5.1. Kiến trúc hệ thống 26
5.2. Mô tả chi tiết từng thành phần trong hệ thống 27
5.2.1. Quản lý đăng nhập 27
5.2.2. Quản lý tài khoản 28
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN 30
6.1. Danh sách các màn hình 30
6.2. Mô tả chi tiết mỗi màn hình 31
6.2.1. Màn hình “Đăng kí tài khoản” 31
6.2.2. Màn hình “Đăng nhập” 32
6.2.3. Màn hình “Cập nhật thông tin cá nhân’ 34
6.2.4. Màn hình “Đổi mật khẩu” 35
6.2.5. Màn hình “Lấy lại mật khẩu” 36
CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN 37
7.1. Môi trường phát triển và Môi trường triển khai 37
7.1.1. Môi trường phát triển ứng dụng 37
7.1.2. Môi trường triển khai ứng dụng 37
7.1.3. Yêu cầu khác 37
7.2. Kết quả đạt được 37
7.3. Hướng phát triển 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}