Đồ án quản lý phòng mách code Java kèm database, báo cáo
Mã SP: 1351RIDFK
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 1851 0
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code JAVA
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-05-2018
Thể loại: Full
Đồ án quản lý phòng mách code Java kèm database, báo cáo. Là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình Java.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Đồ án quản lý phòng mách code Java kèm database, báo cáo
Code :  Java + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M20186
Dung lượng download :4MB
Mô tả : Đồ án quản lý phòng mách code Java kèm database, báo cáo kết nối SQL server

Đồ án quản lý phòng mách code Java kèm database, báo cáo

Chương 1     TỔNG QUAN ĐỀ TÀI……………………………………………………………….1

  1. Đặt vấn đề..……………………………………………………………………………..1
  2. Mục tiêu..………………………………………………………………………………..1
  3. Phạm vi..………………………………………………………………………………….1
  4. Công cụ sử dụng..……………………………………………………………………..1
  5. Bố cục báo cáo..………………………………………………………………………..1

Chương 2     XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.…………………………………………3

  1.                      Khảo sát hiện trạng…………………………………………………………………..3
  2.             Phân tích yêu cầu……………………………………………………………………..3

Chương 3     THIẾT KẾ HỆ THỐNG.…………………………………………………………………5

  1.                      Sơ đồ UseCase.………………………………………………………………………..5
  2.                      Danh sách các tác nhân của hệ thống………………………………………….5
  3.                      Danh sách UseCase.………………………………………………………………….6
  4.                      Đặc tả UseCase.……………………………………………………………………….6
  5.                      Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram) ...............................................16
  6.                      Ánh xạ dữ liệu quan hệ từ mô hình hướng đối tượng………………….17
  7.                      Thiết kế giao diện............................……………………………………….21

Chương 4     KẾT LUẬN

4.1                     Bảng phân chia công việc nhóm     ……………………………………………….26

4.2                     Môi trường phát triển và môi trường triển khai ứng dụng…………..26

4.3                     Kết quả đạt được……………………………………………………………………26

4.4                     Hướng phát triển…………………………………………………………………..27

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………………………….27

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

Sản phẩm gợi ý cho bạn

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}