Đồ án quản lý sinh viên và quản lý câu hỏi trắc nghiệm c# , data, báo cáo
Mã SP: 1079ZHJDE
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 429 0
Giá sản phẩm: 30 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 16-04-2018
Thể loại: Full
Đồ án quản lý sinh viên và quản lý câu hỏi trắc nghiệm c# , data, báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Đồ án quản lý sinh viên và quản lý câu hỏi trắc nghiệm c# + data + báo cáo
Code : C# + data + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M6071
Dung lượng download :98MB
Mô tả :quản lý sinh viên và quản lý câu hỏi trắc nghiệm c# + data + báo cáo kết nối SQL server

Nội dung báo cáo:
Mục Lục
Chương I. Giới Thiệu Sơ Lược Đề Tài 4
1. Mục đích của đề tài 4
2. Các yêu cầu kỹ thuật 4
3. Các yêu cầu chức năng 4
Chương II. Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu 6
1. Phân tích CSDL 6
2. Các toàn vẹn dữ liệu: 7
Chương III. Lập Trình Chương Trình 8
1. Form splash 8
2. Chọn thao tác chương trình 8
3. Nhập MSSV và lớp 9
4. Chọn môn thi 12
5. Làm bài thi 14
6. Form About 19
7. Đăng nhập admin 19
8. Quản lý câu hỏi 21
9. Thêm chương mới 22
10. Xem / sửa chương 24
11. Xóa chương 26
12. Tìm kiếm câu hỏi 27
13. Thêm câu hỏi mới 30
14. Xem / sửa câu hỏi 33
15. Xóa câu hỏi 37
16. In danh sách câu hỏi trong chương 38
17. In một câu hỏi cụ thể 39
18. Quản lý sinh viên 41
19. Thay đổi kiểu xem ListView 41
20. Thêm lớp mới 43
21. Xem và sửa lớp 44
22. Xóa lớp đang chọn 47
23. Tìm kiếm sinh viên 48
24. Thêm sinh viên mới 50
25. Xem / sửa thông tin sinh viên 53
26. Xóa sinh viên đang chọn 56
27. In danh sách sinh viên trong lớp học 57
28. In thông tin một sinh viên 58
29. Quản lý mật khẩu 59
30. Thay đổi mật khẩu 60

Chương IV. Kết Luận 63
1. Đánh giá 63
2. Những cái đã làm được 63
3. Tìm hiểu thêm: 64
4. Những cái chưa làm được, hạn chế 64
5. Hướng phát triển: 64
Phụ Lục 65
1. Tài liệu tham khảo 65
2. Ý tưởng chính của chương trình 65

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}