Đồ án quản lý thư viện c# full code, báo cáo, database
Mã SP: 1339QOZPZ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 541 0
Giá sản phẩm: 30 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-05-2018
Thể loại: Full
Đồ án quản lý thư viện c# full code, báo cáo, database. Code dễ hiểu rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Đồ án quản lý thư viện c# full code, database , báo cáo
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M8097
Dung lượng download :7MB
Mô tả : Đồ án quản lý thư viện c# full code, database , báo cáo kết nối SQL server

Đồ án quản lý thư viện c# full code, database , báo cáo

Nội dung báo cáo:

LỜI NÓI ĐẦU 2
ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 3
MỞ ĐẦU 4
1. Lý do chọn đề tài: 4
2. Mục đích: 4
3. Đối tượng: 4
4. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu: 4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 5
1. Tổng quan về ngôn ngữ C# 5
2. Tổng quan về SQL 6
3. Tổng quan về đề tài 8
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 9
1. Bài toán 9
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 11
1. Mô hình phân rã chức năng 11
2. Mô hình luồng dữ liệu ngữ cảnh 11
3. Mô hình dữ liệu mức 0 12
4. Mô hình dữ liệu mức 1 13
5. Chuyển biểu đồ luồng dữ liệu vật lý sang biểu đồ logic 17
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 20
1. Các bảng 20
2. Sơ đồ Diagram 24
CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN PHẦN MỀM 25
Form đăng nhập 25
Form hệ thống 26
Form cài đặt 27
Form Độc Giả 28
Form Đổi Mật Khẩu 29
Form Loại Sách 30
Form Mượn 31
Form Quản Lý Mượn 32
Form Trả 33
Form Quản Lý Trả 34

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}