Đồ án quản lý thư viện Code C# full database, báo cáo
Mã SP: 659UGIRP
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 905 0
Giá sản phẩm: 5 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 13-02-2018
Thể loại: Full
Đồ án quản lý thư viện Code C# full database, kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm bài tập, đồ án môn c#. Download source code 123click.org.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Đồ án quản lý thư viện Code C#
Code : VB.NET + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M114
Dung lượng download : 2MB

Đồ án quản lý thư viện Code C#:

QUẢN LÝ HỆ THỐNG:

1 Đăng Nhập

Dùng để đăng nhập vào hệ thống :

-      Nếu là quyền administrator thì sẽ được quyền thực hiện mọi hành vi trong việc quản lý từ việc quản lý sách trong thư viện cho đến việc quản lý các nhân viên dưới quyền.

-      Nếu là quyền thủ kho thì sẽ có mọi quyền như  của  administrator nhưng sẽ không được cấp quyền quản lý nhân viên

-      Nếu là quyền mượn trả thì sẽ có quyền Quản lý kho sáchQuản lý mượn trả

 
2 Đăng Xuất Dùng để quay trở về trạng thái ban đầu của chương trình. Chỉ có quyền administrator và quyền thủ kho mới thực hiện được hành vi này  
3 Thông Tin Cá Nhân Cho biết về thông tin cá nhân của người đang sử dụng chương trình như : tên, địa chỉ, tên đăng nhập, chức vụ. Và có thể thay đổi thông tin cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu  
4 Quản Lý Nhân Viên Cho biết đầy đủ thông tin của tất cả nhân viên trong thư viện. Chỉ có quyền administrator mới có quyền đăng nhập vào. Khi đăng nhập vào Quản lý nhân viên thì có thể thêm, lưu, sửa xoá bất kỳ nhân viên nào. Và khi thêm 1 nhân viên mới thì chương trình sẽ cấp phát mã số cho nhân viên đó. Quyền admin còn có thể thay đổi mật khẩu của tất cả các nhân viên  
5 Ẩn Chương Trình Dùng để ẩn chương tr ình một cách nhanh chóng và tiện lợi khi tạm ngưng công việc hoặc cần làm công việc khác  

 

 

Quản lý danh mục chỉ có quyền Administrator và quyền Thủ kho mới cho phép đăng nhập

 

QUẢN LÝ DANH MỤC
STT TÊN MODULE ĐẶC TẢ  
1 Tác Giả Cho biết thông tin về Tác giả như : họ tên tác giả, mã tác giả. Trong đó có thể thêm mới tác giả hoặc xoá bớt tác giả  
2 Nhà Xuất Bản Cho biết thông tin về Nhà xuất bản như : mã NXB, tên NXB. Trong đó có thể thêm mới NXB  hoặc xoá bớt NXB  
3 Loại Sách Cho biết thông tin về Loại sách như : mã phân loại sách, tên sách. Trong đó có thể thêm mới sách hoặc xoá bớt sách  
4 Ngôn Ngữ Cho biết thông tin về ngôn ngữ mà các tác giả sử dụng để viết sách. Trong đó có mã tác giả và ngôn ngữ tác giả sử dụng.  

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}