Đồ án quản lý xe hơi code C# , báo cáo, database
Mã SP: 1125ZFYEN
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 401 0
Giá sản phẩm: 30 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 28-04-2018
Thể loại: Full
Đồ án quản lý xe hơi code C# , báo cáo, database. Với nhiều tính năng , code dễ hiểu rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Đồ án quản lý xe hơi code C# + báo cáo + database
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M7015
Dung lượng download :40MB
Mô tả :Đồ án quản lý xe hơi code C# + báo cáo + database kết nối SQL server

Đồ án quản lý xe hơi code C# , báo cáo, database

 

Nội dung báo cáo:
Mục lục
I. MÔ TẢ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 5
1. Lý do chọn đề tài 5
2. Chức năng chính của đề tài 5
II. MÔ TẢ CẤU TRÚC ĐỀ TÀI CÁCH SỬ DỤNG VÀ CÔNG DỤNG 5
1. Form Giao Diện Chính Của Chương Trình: 5
2. Form giới thiệu tổng quan công ty Audi 6
3. Cơ hội tại Audi 7
4. Mẫu xe của Audi 12
5. Công Nghệ Audi 17
6. Lịch sử Audi 19
7. Các nhà máy Audi 20
8. Form Admin 21
9. Form Quản lý dòng xe 23
10. Form Quản lý mẫu xe 24
10.1 Form nhập xe 26
11. Form Quản lý nhân viên 27
11.1 Form nhập nhân viên 28
12. Form Quản lý phòng ban 29
13. Form quản lý kho 29
13.1 Form nhập kho 31
14. Form quản lý nhà cung cấp 32
14.1 Form nhập nhà cung cấp 33
15. From quản lý khách hàng 34
15.1 Form nhập khách hàng 35
16. Form quản lý tài khoản 35
16.1 Form nhập tài khoản 37
17. Form Hóa đơn nhập 38
18. Form chi tiết hóa đơn nhập 39
19. Form hóa đơn xuất 41
20. Form chi tiết hóa đơn nhập 41
21. Form Tìm kiếm nhân viên 42
22. Form tìm kiếm xe 44
23. Form tìm kiếm dòng xe 44
24. Form tìm kiếm phòng ban 45
25. Form tìm kiếm kho 45
26. Form tìm kiếm nhà cung cấp 46
27. Form tìm kiếm khách hàng 46
28. Form giới thiệu admin 47
29. Form nhân viên nhập 49
30. Form hóa đơn nhập từ nhân viên nhập 50
31. Form chi tiết hóa đơn nhập từ nhân viên nhập 51
32. Form hiển thị thông tin nhân viên 53
33. Form Nhân viên xuất 54
34. Form hóa đơn xuất từ nhân viên xuất 56
35. Form chi tiết hóa đơn xuất từ nhân viên xuất 57
III. MÔ TẢ CHI TIẾT KỸ THUẬT VÀ TRÌNH TỰ THIẾT KẾ 58
1. Mô tả chi tiết kỹ thuật 58
2. Trình tự thiết kế 59
IV. KẾT LUẬN 60
1. Những kết quả đạt được 60
2. Hướng phát triển của sản phẩm 60
3. Tài liệu tham khảo 60
V. LỜI KẾT 61

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}