Đồ án tốt nghiệp Website bán hàng Code PHP, database, báo cáo
Mã SP: 1023QAOXF
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 1617 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code PHP
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 04-04-2018
Thể loại: Full
Đồ án tốt nghiệp Website bán hàng Code PHP, database kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình php. Download source code 123click.org.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Đồ án tốt nghiệp Website bán hàng Code PHP, database, báo cáo
Code : PHP + data + data
Tác giả:
Mã số đồ án : M6047
Dung lượng download :36MB
Mô tả : Đồ án tốt nghiệp Website bán hàng Code PHP, database kết nối SQL server

TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 8
P.1 GIỚI THIỆU CHUNG 8
1.1. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 10
1.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 12
1.3. SỨ MỆNH VÀ VIỄN CẢNH 14
P.2 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 19
1.4. SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 19
1.5. KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC KINH DOANH 19
1.6. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 19
1.7. LỢI THẾ CẠNH TRANH 20
P.3 ĐẶC ĐIỂM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 22
1.8. NHÂN SỰ 22
P.4 MÔ TẢ,ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG VIỆC VÀ NHIỆM VỤ CỦA VỊ TRÍ THỰC TẬP 24
1.9. QUY MÔ PHÒNG BAN 24
1.10. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KINH DOANH 24
1.11. NHIỆM VỤ CỦA VỊ TRÍ THỰC TẬP 25
1.12. NHỮNG KHÓ KHAN VÀ THUẬN LỢI TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP 26
1.13. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BẢN THÂN VỀ ĐƠN VỊ
THỰC TẬP 27

CHƯƠNG 2 30
THUẬT TOÁN & XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 30
2.1 NGÔN NGỮ SỬ DỤNG 30
2.2 MYSQL 32
CHƯƠNG 3 34
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 34
3.1 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 34
3.1.1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 34
3.1.2 YÊU CẦU 34
3.1.3 DANH SÁCH CÁC QUY ĐỊNH 35
3.1.4 DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU 35
3.2 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH HOÁ YÊU CẦU 37
3.2.1 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CÁC CHỨC NĂNG PHẦN MỀM 37
3.2.2 PHÂN TÍCH THUẬT GIẢI XỬ LÝ 37
3.3 THIẾT KẾ PHẦN MỀM 38
3.3.1 THIẾT KẾ DỮ LIỆU 38
3.3.2 THIẾT KẾ GIAO DIỆN 42
3.3.3 THIẾT KẾ XỬ LÝ 53
3.4 CÀI ĐẶT 58
3.5 THỬ NGHIỆM 59
CHƯƠNG 4 62
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62
4.1 KẾT LUẬN 62
4.2 KIẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 62

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}