Đồ án tốt nghiệp Website tìm kiếm và chia sẻ địa điểm code PHP, báo cáo, data
Mã SP: 977WHYYA
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 608 1
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code PHP
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 25-03-2018
Thể loại: Full
Đồ án tốt nghiệp Website tìm kiếm và chia sẻ địa điểm code PHP, báo cáo, data. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng php

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Đồ án tốt nghiệp Website tìm kiếm và chia sẻ địa điểm code PHP + báo cáo + data
Code : PHP + data + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M6025
Dung lượng download : 31MB
Mô tả : Đồ án tốt nghiệp Website tìm kiếm và chia sẻ địa điểm code PHP data kết nối MySQL

Đồ án tốt nghiệp Website tìm kiếm và chia sẻ địa điểm code PHP, báo cáo, data

 

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TRUYỀN THÔNG ĐÔNG Á 2
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 4
1.1 Giới thiệu đề tài 4
1.2 Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu 4
1.2.1 Khảo sát hiện trạng 4
1.2.2 Xác định yêu cầu 4
1.2.2.1 Yêu cầu chức năng 4
1.2.2.2 Yêu cầu phi chức năng 6
1.3 Phân tích 7
1.3.1 Chức năng dành cho người dùng 7
1.3.2 Chức năng dành cho người quản trị 8
1.3.3 Chức năng dành cho cộng tác viên 8
1.4 Thiết kế 9
1.4.1 Danh sách các bảng dữ liệu 9
1.4.1.1 Bảng quận huyện 9
1.4.1.2 Bảng phường xã 9
1.4.1.3 Bảng dịch vụ 10
1.4.1.4 Bảng quyền 10
1.4.1.5 Bảng tài khoản 10
1.4.1.6 Bảng bình luận 11
1.4.1.7 Bảng địa điểm 12
1.4.1.8 Bảng địa điểm tạm thời 13
1.4.2 Mối quan hệ giữa các bảng 14
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 15
2.1 Ngôn ngữ sử dụng 15
2.1.1 Giới thiệu về CakePHP 15
2.1.2 Cài đặt CakePHP 19
2.1.3 Cấu trúc thư mục CakePHP 20
2.1.4 Một số quy ước trong CakePHP 21
2.1.4.1 Cách đặt tên file 21
2.1.4.2 Các quy ước về Model và CSDL 22
2.1.4.3 Quy ước về Controller 23
2.1.4.4 Quy ước về View 25
2.1.5 Giới thiệu về MySQL 26
2.1.5.1 MySQL là gì? 26
2.1.5.2 Tại sao sử dụng MySQL 26
2.1.5.3 Một số đặc điểm của MySQL 27
2.2 Thuật toán và chương trình 27
2.2.1 Đăng nhập 27
2.2.2 Đăng kí 34
2.2.3 Thêm địa điểm 36
2.2.4 Tìm kiếm 40
2.2.5 Code thêm quận/huyện 47
2.2.6 Code xóa quận/huyện 48
2.2.7 Code sửa quận/huyện 49
CHƯƠNG 3: DEMO 52
3.1 Giao diện người dùng 52
3.1.1 Trang chủ 52
3.1.2 Trang đăng nhập 52
3.1.3 Trang đăng kí 53
3.1.4 Thêm địa điểm 54
3.1.5 Chỉnh sửa địa điểm 54
3.1.6 Chi tiết địa điểm 55
3.1.7 Trang cá nhân 55
3.2 Giao diện người quản trị 56
3.2.1 Trang đăng nhập 56
3.2.2 Trang quản lí quyền 56
3.2.3 Trang thêm quyền 57
3.2.4 Trang cập nhật quyền 57
3.2.5 Trang quản lí địa điểm 57
3.2.6 Cập nhật địa điểm 58
KẾT LUẬN 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

 

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}