Download Code đồ án quản lý sinh viên C# kèm báo cáo , database
Mã SP: 1133HLFSL
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 608 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 28-04-2018
Thể loại: Full
Download Code đồ án quản lý sinh viên C# kèm báo cáo , database. Code dễ hiểu kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Download Code đồ án quản lý sinh viên C# kèm báo cáo , database
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M7019
Dung lượng download : 12MB
Mô tả :Download Code đồ án quản lý sinh viên C# kèm báo cáo , database

Download Code đồ án quản lý sinh viên C# kèm báo cáo , database

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT……………………....................................................4
I. Ngôn ngữ lập trình C# 4
1. Giới thiệu 4
2. Các kiểu dữ liệu 4
3. Các toán tử 6
4. Cấu trúc rẽ nhánh 8
a. Câu lệnh if 8
b. Câu lệnh case 8
c. Câu lệnh for 9
d. Câu lệnh while 10
e. Câu lệnh do …while 10
II. Lập trình hướng đối tượng với C# 10
1. Lớp và đối tượng 10
2. Kế thừa lớp 12
3. Giao diện (interface) 14
4. Không gian tên (Namespace) 16
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ỨNG DỤNG 18
I. Phân tích chức năng 18
II. Cơ sở dữ liệu 18
1.Quan hệ dữ liệu 18
2. Các bảng 18
2.1. Bảng Khoa 18
2.2 Bảng Lớp 19
2.3 Bảng sinh viên 19
2.4 Bảng Điểm thi 19
2.5 Bảng Môn học 20
III. Các lớp 20
1. Lớp Khoa 20
2. Lớp Lớp 21
3. Lớp Sinh viên 21
4.Lớp Điểm thi 22
5. Lớp Môn học 22
6. Lớp clsDuLieu 23
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI LẬP TRÌNH 25
1.Lớp Khoa 25
1.1 Thêm 25
1.2 Sửa 25
1.3 Xóa 25
2 Lớp Lớp học 25
2.1 Thêm 25
2.2 Sửa 26
2.3 Xóa 26
3 Lớp Sinh viên 26
3.1 Thêm 26
3.2 Sửa 27
3.3 Xóa 27
4 Lớp Điểm thi 27
4.1 Thêm 27
4.2 Sửa 28
4.3 Xóa 28
5 Môn học 28
5.1 Thêm 28
5.2 Sửa 29
5.3 Xóa 29
6 Lớp clsDuLieu 29
6.1 Kết nối 29
6.2 Lấy GetDataSet 29
6.3 Lấy DataSet gồm nhiều trường 30
6.4 Lấy DataSet theo lệnh SQL 30
6.5 Lấy DataSet theo điều kiện 30
6.6 Kiểm tra mã có trùng không 30
6.7 Chạy một lệnh SQL 31
CHƯƠNG 4: MINH HỌA ỨNG DỤNG 32
I. Form Trang chủ 32
II. Form Quản lí sinh viên 32
III. Form Quản lý điểm thi 33
IV. Form Quản môn học 33
V. Form Quản lý lớp 34
VI.Form Quản lý khoa 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}