Download đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý tài sản ASP.NET full báo cáo
Mã SP: 1143QYGZZ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 1023 0
Giá sản phẩm: 30 Xu
Danh mục: Source code ASP.NET
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 28-04-2018
Thể loại: Full
Download đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý tài sản ASP.NET full báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình asp.net.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý tài sản ASP.NET full báo cáo
Code : ASP. + database + báo cáoNE
Tác giả:
Mã số đồ án : M8000
Dung lượng download : 96MB
Mô tả :Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý tài sản ASP.NET full báo cáo database kết nối Sql server

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý tài sản ASP.NET

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa ..i
Lời cam đoan .ii
Lời cảm ơn iii
MỤC LỤC 1
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC CÁC BẢNG 4
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ 5
MỞ ĐẦU 7
Lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài) 7
Mục đích nghiên cứu của đề tài 7
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8
Phương pháp nghiên cứu 8
Kết cấu của đề tài 9
NỘI DUNG 10
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 10
1.1. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu 10
1.1.1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ 10
1.1.2. Yêu cầu chức năng thống kê báo cáo 11
1.1.3. Yêu cầu kỹ thuật 11
1.2. Lược đồ quan niệm 13
1.3. Lược đồ trường hợp sử dụng (Use cases) 15
1.4. Lược đồ CSDL mức vật lý 16
1.5. Lược đồ lớp (class) 17
1.5.1. Lược đồ các lớp thực thể 17
1.5.2. Các lớp thư viện liên quan 20
1.6. Lược đồ tuần tự (sequences) 21
1.6.1. Thêm mới tài sản 22
1.6.2. Cập nhật thông tin dãy 23
1.6.3. Chuyển đơn vị 24
1.6.4. Chuyển tình trạng tài sản 25
1.6.5. Phân rã chức năng chuyển tình trạng tài sản phần 1 26
1.6.6. Phân rã chức năng chuyển tình trạng tài sản phần 2 27
CHƯƠNG 2: THỰC THI 28
2.1. Môi trường lập trình và phát triển ứng dụng 28
2.2. Mô hình tổ chức ứng dụng 28
2.2.1. Tổ chức ứng dụng theo hướng module hóa trong lập trình đa nền tảng (cross-platform) 28
2.2.2. Mô hình ba lớp trong ứng dụng hướng dữ liệu 29
2.2.3. Mô hình MVP (Model-View-Presenter) dành cho ứng dụng Winform Desktop 30
2.2.4. Mô hình ASP.NET Webform dành cho ứng dụng Web 31
2.3. Các công nghệ và kỹ thuật lập trình được áp dụng 32
2.3.1. Công nghệ Entity Framework (EF) trong lập trình dữ liệu hướng đối tượng (OOP) 32
2.3.2. Công nghệ Sync Framework trong đồng bộ CSDL tập trung 42
2.3.3. Công nghệ DevExpress trong lập trình giao diện 51
2.3.4. Công nghệ giao diện tùy biến (responsive design) dành cho ứng dụng Web Mobile 66
2.4. Kết quả thực thi (các màn hình chức năng) 72
CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ VÀ TRIỂN KHAI 75
3.1. Kiểm thử tự động mức mã nguồn (Unit test) 75
3.1.1. Kiểm thử hộp đen (Black box testing) 75
3.1.2. Mô hình kiểm thử AAA (Arrange-Act-Assert) 75
3.2. Kiểm thử chấp nhận (Acceptance test) 75
3.3. Các mô hình triển khai 83
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO 86
PHỤ LỤC A 89
PHỤ LỤC B 92
PHỤ LỤC C 96

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}