Download đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng Code C# , database, báo cáo
Mã SP: 1015HJNOK
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 811 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 31-03-2018
Thể loại: Full
Download đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng Code C# , database, báo cáo. Với nhiều tính năng, code dễ hiểu rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Download đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng Code C# , database, báo cáo
Code : C# + data + data
Tác giả:
Mã số đồ án : M6044
Dung lượng download :27MB
Mô tả : Download đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng Code C# , database, báo cáo kết nối SQL server

Nội dung:

MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 2
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP 3
LỜI CAM ĐOAN 4
LỜI CÁM ƠN 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
LÝ DO VÀ MỤC TIÊU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 10
CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 11
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 11
1.2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 11
1.3. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 11
1.4. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 12
CHƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH CÁC LÝ THUYẾT ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 13
2.1. MICROSOFT VISUAL STUDIO 2013 VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# 13
2.1.1 Microsoft Visual Studio 2013 13
2.1.2. Ngôn ngữ C# 13
2.2. NGÔN NGỮ SQL 14
2.2.1 Giới thiệu 14
2.2.2. Cấu trúc lệnh 15
CHƯƠNG 3 – PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 16
3.1. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 16
3.1.1.Khảo sát hiện trạng 16
3.1.1.1. Giới thiệu về thế giới thực liên quan 16
3.1.1.2. Mô tả quy trình các công việc liên quan đến đề tài 17
3.1.2. Yêu cầu 17
3.1.2.1. Danh sách các yêu cầu chức năng nghiệp vụ 17
3.1.2.2. Danh sách các quy định 18
3.1.2.3.Danh sách các biễu mẫu 18
3.2. PHÂN TÍCH – MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU 20
3.2.1. Phân tích dữ liệu các chức năng phân mềm 20
3.2.1.1. Chức năng quản lý thông tin khách hàng 20
3.2.1.2. Chức năng bán hàng và lập hóa đơn bán hàng 20
3.2.1.3. Chức năng báo cáo thống kê 21
3.2.2. Phân tích thuật giải xử lý 22
3.2.2.1. Chức năng quản lý thông tin khách hàng 22
3.2.2.2. Chức năng bán hàng và lập hóa đơn bán hàng 23
3.2.2.3. Chức năng báo cáo thống kê 24
3.3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM 24
3.3.1. Thiết kế dữ liệu 24
3.3.1.1. Sơ đồ logic 24
3.3.1.2. Danh sách các thành phần của sơ đồ 25
3.3.1.3. Danh sách các thuộc tính của từng thành phần 25
3.3.2. Thiết kế giao diện 33
3.3.2.1. Sơ đồ liên kết các màn hình 33
3.3.2.2. Danh sách tất cả các màn hình 33
3.3.2.3. Mô tả chi tiết từng màn hình 34
3.3.3. Thiết kế xử lý 52
3.3.3.1. Màn hình: Công ty 52
3.3.3.2. Màn hình: Khách lẻ 53
3.3.3.3. Màn hình: Đặt hàng 54
3.3.3.4. Màn Hình: Bán hàng 56
3.3.3.5. Màn hình: Danh sách trả hàng 57
3.3.3.6. Màn hình: Công nợ 58
3.3.3.7. Màn hình: Đổi mật khẩu 60
3.3.3.8. Màn hình: Danh sách tỉnh 60
3.3.3.9. Màn hình: Danh sách quận 62
3.3.3.10. Màn hình: Danh sách phường 63
3.3.3.11. Màn hình: Danh sách hãng sơn 64
3.3.3.12. Màn hình: Danh sách chủng loại 65
3.3.3.13. Màn hình: Danh sách sản phẩm 66
3.3.3.14. Màn hình: Danh sách loại ngành 69
3.3.3.15. Màn hình: Danh sách số lượng tồn min 70
3.4. CÀI ĐẶT 71
CHƯƠNG 4 – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72
4.1. KẾT LUẬN 72
4.2. KIẾN NGHỊ 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}