Download Source code đồ án kế toán tiền mặt code C#, data, báo cáo
Mã SP: 925TMZTJ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 1137 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-03-2018
Thể loại: Full
Download Source code đồ án kế toán tiền mặt code C#, data, báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#. 123share.org.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Source code đồ án kế toán tiền mặt code C#, data, báo cáo
Code : C# + data + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M3003
Dung lượng download : 12MB
Mô tả : Source code đồ án kế toán tiền mặt code C#, data, báo cáo kết nối sql server

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIỀN MẶT 1
1.1 Khái quát về phân hệ kế toán tiền mặt 1
1.1.1 Khái quát về kế toán 1
1.2 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 23
1.2.1 Ngôn ngữ lập trình Visual C# 2012 23
1.2.2 Đặc điểm ngôn ngữ C# 27
1.2.3 Các tính năng cơ bản của ngôn ngữ lập trình C# 27
1.2.4 Các điều khiển cơ bản trong C# 27
1.2.5 Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 31
1.3 Giới thiệu chung về Công ty cổ phần PIQ Nguyễn Gia 34
1.3.1 Quá trình hình thành và phát triển 34
1.3.2 Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty 35
1.3.3 Cơ cấu tổ chức của công ty 38
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT 41
2.1 Khảo sát và đánh giá hệ thống kế toán tiền mặt tại công ty PIQ Nguyễn Gia 41
2.1.1 Hiện trạng kế toán tiền mặt tại công ty 41
2.1.2 Một số mẫu biểu 42
2.1.3 Đánh giá hệ thống kế toán tiền mặt hiện tại 44
2.2 Phân tích thiết kế hệ thống 46
2.2.1 Phân tích và thiết kế hệ thống về mặt chức năng 46
2.2.2 Thiết kế hệ thống về mặt dữ liệu 50
CHƯƠNG 3. CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM KẾ TOÁN TIỀN MẶT 54
3.1 Tổng quan về chương trình 54
3.2 Thiết kế một số giao diện chính của chương trình 54
3.2.1 Giao diện chương trình chính 54
3.2.2 Giao diện tài khoản đăng nhập 55
3.2.3 Giao diện quản lý nhân viên 56
3.2.4 Giao diện khách hàng 57
3.2.5 Giao diện quản lý nhà cung cấp 58
3.2.6 Giao diện phiếu chi 59
3.2.7 Giao diện phiếu thu 60
3.2.8 Giao diện báo cáo thu 61
3.2.9 Giao diện báo cáo chi 62
3.2.10 Giao diện báo cáo nhật ký thu tiền 63
3.2.11 Giao diện báo cáo nhật ký chi tiền 64
KẾT LUẬN 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

 

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}