Download Source code đồ án quản lý truyện code C# kèm báo cáo
Mã SP: 961NESWC
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 1080 2
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 10-03-2018
Thể loại: Full
Download Source code đồ án quản lý truyện code C# kèm báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Download Source code đồ án quản lý truyện code C# kèm báo cáo
Code : C# + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M6018
Dung lượng download : 14MB
Mô tả : Download  Source code đồ án quản lý truyện code C# kèm báo cáo kết nối SQL Server

Download source code đồ án quản lý truyện code C#:

Nội dung báo cáo:
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Mục lục
I. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống
1. Khảo sát hệ thống
2. Phân tích hiện trạng hệ thống
II. Phân Tích yêu cầu:
1. Yêu cầu chức năng:
2. Yêu cầu phi chức năng:
III. Phân tích hệ thống:
1. Phân tích mô hình hóa yêu cầu:
2. Mô hình thực thể:
a. Xác định dữ liệu:
b. Mô hình Access:
IV. Chuyển mô hình Access thành mô hình quan hệ:
V. Mô tả chi tiết quan hệ:
VI. Mô tả bảng tổng kết thuộc tính:
VII. Thiết kế giao diện:
1. Các menu chính của giao diện:
a. Menu hệ thống:
b. Menu quản lí truyện:
c. Menu quản lí Khách hàng:
d. Menu quản lí Hóa đơn:
e. Menu quản lí ct Hóa đơn
2. Mô tả Form và ô xử lí:
a. Form quản lí truyện:
b. Form quản lí khách hàng
c. Form Hóa đơn:
d. Form ct hóa đơn:
e. Form Số lượng:
VIII. Tự đánh giá ưu , khuyết điểm:
IX. Đánh giá của giang viên:

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}