Download source code quản lý điểm sinh viên c# full báo cáo, data
Mã SP: 753KWYRF
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 1375 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Download source code quản lý điểm sinh viên c# full báo cáo, data rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Download source code quản lý điểm sinh viên c# full báo cáo, data
Code : C# + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M165
Dung lượng download : 43MB

Download source code quản lý điểm sinh viên c#:

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 4
1. Vị trí và tầm quan trọng của môn học 4
2. Các tính chất cơ bản 4
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÍ ĐIỂM SINH VIÊN 6
1. Tổng quan hệ thống. 6
1.1. Hệ thống tổng quát 6
1.2. Nhiệm vụ hệ thống. 6
1.3. Chức năng hệ thống. 6
1.4. Các biểu mẫu sử dụng trong hệ thống. 7
2. Mô hình tiến trình nghiệp vụ. 9
2.1. Các kí hiệu sử dụng trong mô hình 9
2.2. Vẽ sơ đồ ERD hệ thống. 10
CHƯƠNG 3: CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM SINH VIÊN 11
1. Quản lý người dùng 11
2. Quản lý thông tin sinh viên 12
3. Quản lý điểm sinh viên 13
4. Báo cáo danh sách sinh viên 14
5. Bảng điểm sinh viên 14
CHƯƠNG 4: SƠ ĐỒ QUAN HỆ VÀ CÁC LỚP GIẢI QUYẾT CHỨC NĂNG 15
1. Sơ đồ quan hệ 15
2. Các lớp giải quyết chức năng 16
2.1. Lớp quản lý giảng viên 16
2.2. Lớp quản lý thông tin sinh viên 20
2.3. Lớp quản lý lớp 25
2.4. Lớp quản lý khoa 29
2.5. Lớp quản lý thông tin sinh viên 32
2.6. Lớp quản lý người dùng 40
CHƯƠNG 5: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM 44

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}