Download source code quản lý khách sạn C#, database, báo cáo
Mã SP: 1129JXEWL
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 393 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 28-04-2018
Thể loại: Full
Download source code quản lý khách sạn C#, database, báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Download source code quản lý khách sạn C# + database + báo cáo
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M7017
Dung lượng download : 2MB
Mô tả :source code quản lý khách sạn C# + database kết nối SQL server

 

Download source code quản lý khách sạn C#, database, báo cáo

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN 4
1.1. HIỆN TRẠNG 4
1.2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ 4
1.3. NHƯỢC ĐIỂM CỦA QUY TRÌNH HIỆN TẠI 5
1.4. MỤC TIÊU & PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT 5

PHẦN 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 6
2.1. BIỂU ĐỒ USECASE 6
2.2. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ 16
2.3. BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG 32
2.4. BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN 34
2.5. BIỂU ĐỒ TRIỂN KHAI 35
2.6. BIỂU ĐỒ LỚP 35
2.7. MÃ TRÌNH PHÁT SINH 36

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}