Full code, báo cáo đồ án tốt nghiệp quản lý tài sản c#
Mã SP: 1507KJVWP
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 553 0
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 22-06-2018
Thể loại: Full
Full code, báo cáo đồ án tốt nghiệp quản lý tài sản c#. Là đồ án hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Mã số đồ án : M201880

Full code, báo cáo đồ án tốt nghiệp quản lý tài sản c# có các tính năng sau:

MỤC LỤC.. 1

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.. 4

DANH MỤC CÁC BẢNG.. 4

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ.. 5

MỞ ĐẦU.. 7

Lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài). 7

Mục đích nghiên cứu của đề tài 7

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 8

Phương pháp nghiên cứu. 8

Kết cấu của đề tài 9

NỘI DUNG.. 10

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 10

1.1. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu. 10

1.1.1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ. 10

1.1.2. Yêu cầu chức năng thống kê báo cáo. 11

1.1.3. Yêu cầu kỹ thuật 11

1.2. Lược đồ quan niệm.. 13

1.3. Lược đồ trường hợp sử dụng (Use cases). 15

1.4. Lược đồ CSDL mức vật lý. 16

1.5. Lược đồ lớp (class). 17

1.5.1. Lược đồ các lớp thực thể. 17

1.5.2. Các lớp thư viện liên quan. 20

1.6. Lược đồ tuần tự (sequences). 21

1.6.1. Thêm mới tài sản. 22

1.6.2. Cập nhật thông tin dãy. 23

1.6.3. Chuyển đơn vị 24

1.6.4. Chuyển tình trạng tài sản. 25

1.6.5. Phân rã chức năng chuyển tình trạng tài sản phần 1. 26

1.6.6. Phân rã chức năng chuyển tình trạng tài sản phần 2. 27

CHƯƠNG 2: THỰC THI 28

2.1. Môi trường lập trình và phát triển ứng dụng. 28

2.2. Mô hình tổ chức ứng dụng. 28

2.2.1. Tổ chức ứng dụng theo hướng module hóa trong lập trình đa nền tảng (cross-platform)  28

2.2.2. Mô hình ba lớp trong ứng dụng hướng dữ liệu. 29

2.2.3. Mô hình MVP (Model-View-Presenter) dành cho ứng dụng Winform Desktop  30

2.2.4. Mô hình ASP.NET Webform dành cho ứng dụng Web. 31

2.3. Các công nghệ và kỹ thuật lập trình được áp dụng. 32

2.3.1. Công nghệ Entity Framework (EF) trong lập trình dữ liệu hướng đối tượng (OOP)  32

2.3.2. Công nghệ Sync Framework trong đồng bộ CSDL tập trung. 42

2.3.3. Công nghệ DevExpress trong lập trình giao diện. 51

2.3.4. Công nghệ giao diện tùy biến (responsive design) dành cho ứng dụng Web Mobile  66

2.4. Kết quả thực thi (các màn hình chức năng). 72

CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ VÀ TRIỂN KHAI 75

3.1. Kiểm thử tự động mức mã nguồn (Unit test). 75

3.1.1. Kiểm thử hộp đen (Black box testing). 75

3.1.2. Mô hình kiểm thử AAA (Arrange-Act-Assert). 75

3.2. Kiểm thử chấp nhận (Acceptance test). 75

3.3. Các mô hình triển khai 83

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 86

PHỤ LỤC A.. 89

PHỤ LỤC B.. 92

PHỤ LỤC C.. 96

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}