Quản lý điểm học sinh THPT c# full code database, báo cáo
Mã SP: 545EFNYL
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 718 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 08-02-2018
Thể loại: Full
Quản lý điểm học sinh THPT c# đầy đủ code ,database có hướng dẫn kèm theo rất phù hợp để các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Quản lý điểm học sinh THPT c# full code database, báo cáo

Mục lục đồ án quản lý điểm học sinh THPT c#:

 1. PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................................... 1
  1. Lý do chọn đề tài...................................................................................................... 1
  2. Giới thiệu sơ lược về phần mềm............................................................................... 1
  3. Mục đích............................................................................................................... 1
  4. Công việc chính.................................................................................................... 2
 2. PHẦN TỔNG QUAN....................................................................................................... 3
  1. Giới thiệu sơ lược về trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm....................................... 3
  2. Mô tả bài toán........................................................................................................... 3
  3. Phát biểu vấ đề...................................................................................................... 3
  4. Mô tả bài toán....................................................................................................... 3
   1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT........................................................................................................ 7
  5. Sơ lược về mô hình hóa hợp nhất UML (Unified Modeling Language).................. 7
  6. Tổng quan về UML............................................................................................... 7

1.1 Tại sao chúng ta phải xây dựng mô hình cho hệ thống?............................ 7

1.2 UML là gi?................................................................................................. 8

1.2.1 Lớp (class)...................................................................................... 8

1.2.2 Hợp tác (Collaboration)................................................................. 8

1.2.3 Giao diện (Interface)...................................................................... 9

1.2.4 Use case......................................................................................... 9

1.2.5 Lớp tích cực (Acitive class)........................................................... 9

1.2.6 Thành phần (Component).............................................................. 9

1.2.7 Nodes........................................................................................... 10

1.3 Kiến trúc của hệ thống............................................................................. 10

1.3.1 Use-Case View............................................................................ 10

1.3.2 Logical View................................................................................ 11

1.3.3 Process View................................................................................ 11

1.3.4 Implementation View.................................................................. 11

1.3.5 Deployment View........................................................................ 11

1.4 Phân tích thiết  kế hệ thống thông tin hướng đối tượng với UML......... 11

1.5 Tìm hiểu về Use Case............................................................................... 12

1.5.1 Actor............................................................................................ 12

1.5.2 Use case....................................................................................... 13

1.5.3 Các mối quan hệ........................................................................... 14

1.5.4 Biểu đồ use case (Use case Diagram...................................... 15

1.6 Biểu đồ tuần tự...................................................................................... 17

 

 1. Môi trường phát triển.............................................................................................. 21
 2. Tìm hiểu kiến trúc .NET Framework.................................................................. 21
 3. Ngôn ngữ C#...................................................................................................... 22
 4. Microsoft SQL Server 2000................................................................................ 23
  1. PHÂN TÍCH.................................................................................................................... 26
 5. Sơ đồ Use Case....................................................................................................... 26
  1. Sơ đồ tổng quát của hệ thông Quản Lý Điểm............................................. 26
  2. Sơ đồ mức 1 (1)............................................................................................. 26

Sơ đồ mức 2 (1.1)       27

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}