Share code chương trình soạn thảo văn bản VB.NET kèm báo cáo
Mã SP: 739QILMM
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 654 0
Giá sản phẩm: 5 Xu
Danh mục: Source code VB.NET
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Share code chương trình soạn thảo văn bản VB.NET kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm bài tập, đồ án môn lập trình VB.NET.

Thông tin chi tiết

 

Share code chương trình soạn thảo văn bản VB.NET:

Introduction:

This article describes an easy approach to building a simple word processor around an extended version of the Rich Text Box (RTB) control; Microsoft has made available an extended version of the RTB control that greatly eases the requirements for printing the control’s text or RTF content.  This article and the sample application will use this extended version of the RTF control to demonstrate the following word processor related functions:

 • Opening Text, RTF, HTML, or other text files into a RTB control
 • Saving Text, RTF, HTML, or other text files from an RTB control
 • Implementation of the Page Setup dialog control
 • Implementation of the Print Preview dialog control
 • Implementation of the Print dialog control
 • Setting font properties on selected text or RTF within the RTB control
 • Searching for and highlighting text contained within the RTB control
 • Searching for and replacing text contained within the RTB control
 • Adding Indentation to sections of an RTB’s content
 • Adding Bullets to sections of an RTB’s content
 • Implementing Undo/Redo within an RTB
 • Implementing Select All, Cut, Copy, and Paste in an RTB control
 • Embedding Images into an RTB control
 • Setting page and font colors
 • Implementing Alignment options in an RTB control

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 4 798
Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 6 921

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}