Share code đồ án tốt nghiệp quản lý mua bán code c# kèm báo cáo , data
Mã SP: 1575IAAFW
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 497 0
Giá sản phẩm: 40 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 09-07-2018
Thể loại: Full
Share code đồ án tốt nghiệp quản lý mua bán code c# kèm báo cáo , data. Là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#

Thông tin chi tiết

Share code đồ án tốt nghiệp quản lý mua bán code c# kèm báo cáo , data

Share code đồ án tốt nghiệp quản lý mua bán code c# kèm báo cáo , data. Là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#. Đồ án có nội dung sau:

 

MỤC LỤC

I.     TỔNG QUAN.. 4

1.    LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 4

2.    PHẠM VI HOẠT ĐỘNG.. 5

3.    MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI. 5

II.   PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU.. 6

A.Phân tích hệ thống. 6

1.     Mô hình phân cấp chức năng. 7

2.     Mô hình luồng dữ liệu mức khung cảnh. 7

3.     Mô hình luồng dữ liệu mức đỉnh. 8

4.     Phân tích chi tiết chức năng. 9

a)    Quản lý thiết bị (hàng) nhập: 9

b)    Quản lý hàng xuất. 11

c)    Quản lý thiết bị. 12

d)    Quản lý nhân viên. 13

e)    Quản lý thông tin Nhà cung cấp: 14

f)     Thống kê, báo cáo: 14

B.Thiết kế hệ thống. 15

1.     Mô hình thực thể kết hợp. 15

a)    Xác định các thực thể. 15

b)    Mối quan hệ giữa các thực thể. 17

c)    Sơ đồ thực thể và các liên kết. 19

2.     Mô hình quan hệ. 19

3.     Thiết kế bảng CSDL.. 20

a.     THIETBI 20

b.    NHACUNGCAP. 21

c.     NHANVIEN.. 21

d.    TAIKHOAN_NV.. 22

e.     HOADON_BAN.. 22

f.     CHITIET_HDB.. 22

g.    HOADON_MUA.. 23

h.    CHITIET_HDM.. 23

III.      Thiết kế giao diện chương trình. 24

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}