Share đồ án quản lý cửa hàng code VB.NET, data, báo cáo
Mã SP: 663HDNSR
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 710 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code VB.NET
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 13-02-2018
Thể loại: Full
Share đồ án quản lý cửa hàng code VB.NET, data, kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp môn VB.NET.

Thông tin chi tiết

Share đồ án quản lý cửa hàng code VB.NET:

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC

 

LỜI CẢM ƠN.. 1

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NIÊN LUẬN 2. 2

NHẬN XÉT CỦA GV HƯỚNG DẪN.. 3

MỤC LỤC.. 4

Chương 1. 5

GIỚI THIỆU.. 5

1.1 GIỚI THIỆU. 5

1.2 MÔ TẢ BÀI TOÁN. 6

1.3 MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. 6

1.4 HƯỚNG GIẢI QUYẾT. 7

Chương 2. 8

ỨNG DỤNG.. 8

2.1 MÔ HÌNH. 8

2.1.1 MÔ HÌNH MCD. 8

2.1.2 MÔ HÌNH MLD. 9

2.1.3 MÔ HÌNH  MPD. 9

2.1.4 MÔ HÌNH CSDL. 10

2.2 ỨNG DỤNG. 11

2.2.1 CÁC LƯU ĐỒ. 11

2.2.1.1 Lưu đồ form chính. 11

2.2.1.2 Lưu đồ form cập nhật. 13

2.2.1.3 Lưu đồ form tìm kiếm. 13

2.2.1.4 Lưu đồ hóa đơn và phiếu nhập. 17

2.2.2 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH. 18

Chương 3. 35

KẾT LUẬN.. 35

3.1 NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 35

3.2 HẠN CHẾ. 35

3.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN. 35

3.4 KẾT LUẬN. 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 36

 

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 4 798
Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 6 919

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}