Share đồ án quản lý cửa hàng thuốc Code VB.NET, báo cáo, data
Mã SP: 675XQCIO
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 476 0
Giá sản phẩm: 5 Xu
Danh mục: Source code VB.NET
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 13-02-2018
Thể loại: Full
Share đồ án quản lý cửa hàng thuốc Code VB.NET, full data, code, kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án mon VB.NET.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Share đồ án quản lý cửa hàng thuốc Code VB.NET
Code : VB.NET + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M121
Dung lượng download : 4MB

 

Share đồ án quản lý cửa hàng thuốc Code VB.NET:

 

Mục lục

CHƯƠNG 1 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG............................................................................. 1

I.Hiện trạng tổ chức:.................................................................................................................. 1

  1. chức năng nghiệp vụ của tổ chức...................................................................................... 1

II.Hiện trạng nghiệp vụ.............................................................................................................. 2

 

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU....................................................................................... 3

1.Danh sách các yêu cầu chức năng nghiệp vụ:............................................................. 4

2.Danh sách các yêu cầu chức năng hệ thống:............................................................... 5

3.Các yêu cầu phi chức năng............................................................................................. 6

CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ.................................................................................. 7

3.1.Phân tích và thiết kế ở mức quan niệm ............................................................................ 7

3.1.1.Thành phần dữ liệu ở mức quan niệm........................................................................... 7

  1. Từ điển dữ liệu:............................................................................................................... 7
  2. Mô tả thực thể:................................................................................................................ 8
  3. Mô tả mối kết ................................................................................................................. 11
  4. Vẽ mô hình thực thể kết hợp:.......................................................................................... 12

3.1.2.Thành phần xử lý ở mức quan niệm............................................................................ 13

3.2 Phân tích và thiết kế ở mức logic.......................................................................................... 14

3.2.1.Thành phần dữ liệu ở mức logic......................................................................................... 15

3.2.1.1 Chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ:....................................... 15

3.2.1.2 Các ràng buộc toàn vẹn trên 1 quan hệ:................................................................... 16

  1. a) Ràng buộc khóa chính:............................................................................................. 17
  2. b) Ràng buộc miền giá trị.............................................................................................. 19

3.2.1.3 Ràng buộc toàn vẹn trên nhiều quan hệ   ....................................................................... 20

a.Ràng buộc tồn tại.............................................................................................................. 21

b.Ràng buộc liên thuộc tính, liên quan hệ............................................................................ 21

3.2.2 Thành phần xử lý ở mức logic............................................................................................ 22

3.2.3. Thành phần giao diện ở mức logic.................................................................................... 24

Vẽ một số màn hình giao diện quan trọng: ................................................................................ 24

3.3.Phân tích và thiết kế ở mức vật lý......................................................................................... 26

3.3.1.Thành phần dữ liệu ở mức vật lý:...................................................................................... 28

  1. Mô tả các bảng.............................................................................................................. 28
  2. Mô tả các mối kết hợp giữa các bảng........................................................................ 31

3.3.2.Thành phần xử lý ở mức vật lý..................................................................................... 32

Xác định ngôn ngữ lập trình................................................................................................... 32

3.3.3 Các report , From chính................................................................................................. 34

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN....................................................................................................... 42

1.Làm được gì ?.................................................................................................................. 42

2.Cái gì làm được tốt ?....................................................................................................... 42

3.Cái gì làm được chưa tốt ?............................................................................................. 42

4.Cái chưa làm được ?....................................................................................................... 42

5.Đề nghị............................................................................................................................. 42

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 4 799
Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 6 922

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}