Share đồ án quản lý nhân sự code C# full database, báo cáo
Mã SP: 681KAOBA
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 663 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 13-02-2018
Thể loại: Full
Share đồ án quản lý nhân sự code C# full database, kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Share đồ án quản lý nhân sự code C#
Code : C# + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M124
Dung lượng download : 16MB

Share đồ án quản lý nhân sự code C#:

Nội dung báo cáo:
Mục Lục
Thông Tin Chung 3
PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 6
1.Khảo sát hiện trạng 6
2. Các yêu cầu hệ thống 6
Mô hình Usecase: PHẦN MỀM QUẢN LÍ NHÂN SỰ 9
3. Sơ Đồ USE-CASE 9
3.1 Danh sách các Actor 10
3.2 Danh sách các USE-CASE 10
4. Đặc tả USE-CASE 11
4.1 Đặc tả USE-CASE “Đăng Nhập” 11
4.2 Đặc tả USE-CASE “Kỷ Luật” 12
4.3 Đặc tả USE-CASE “Phân quyền” 13
4.4 Đặc tả USE-CASE “Xem danh sách nhân viên” 14
4.5 Đặc tả USE-CASE “Nhập Hồ Sơ Nhân Viên” 14
4.6 Đặc tả USE-CASE “Cập Nhật Hồ Sơ Nhân Viên” 16
4.7 Đặc tả USE-CASE “Xóa Hồ Sơ Nhân Viên” 18
4.8 Đặc tả USE-CASE “Tra Cứu Nhân Viên Theo Đơn Vị” 19
4.9 Đặc tả USE-CASE “Tính Lương” 20
4.10 Đặc tả USE-CASE “Thay Đổi Tham Số” 21
Hồ Sơ Phân Tích: PHẦN MỀM QUẢN LÍ NHÂN SỰ 23
5. Sơ Đồ Lớp 23
5.1 Sơ đồ lớp 23
Danh sách các lớp đối tượng và quan hệ 24
5.2 Mô tả chi tiết từng lớp đối tượng 25
Thiết Kế Dữ Liệu: PHẦN MỀM QUẢN LÍ NHÂN SỰ 28
6. Sơ đồ Logic 28
7. Mô tả chi tiết các kiểu dữ liệu trong sơ đồ logic 30
7.1 Bảng ghi chú 30
7.2 Mô tả chi tiết các kiểu dữ liệu 31
Thiết Kế Kiến Trúc: PHẦN MỀM QUẢN LÍ NHÂN SỰ 36
1.Kiến trúc hệ thống 36
2.Mô tà chi tiết từng thành phần trong hệ thống 37
Thiết Kế Giao Diện: PHẦN MỀM QUẢN LÍ NHÂN SỰ 40
Kết quả thực hiện PHẦN MỀM QUẢN LÍ NHÂN SỰ 50
1. Môi trường phát triển và môi trường triển khai 50
2. Kết quả đạt được 50
3. Hướng phát triển 50
Tài Liệu Tham Khảo 51

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}