Share đồ án quản lý thư viện c# full code, database, báo cáo
Mã SP: 843GKOOO
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
2 978 0
Giá sản phẩm: 5 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 17-02-2018
Thể loại: Full
 • Có hướng dẫn cài đặt
Share đồ án quản lý thư viện c# full code, database, báo cáo . Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Đồ án quản lý thư viện code c# + báo cáo + data
Code : C# + data + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M2001
Dung lượng download : 6MB
Mô tả : Đồ án quản lý thư viện code c# kết nối SQL server

 

Hướng dẫn sử dụng

Share đồ án quản lý thư viện c# :

MỤC LỤC

Phần 1: Phân Tích Hệ Thống. 5

 1. KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH YÊU CẦU: 5
 2. Khảo sát hiện trạng: 5
 3. Xác định yêu cầu: 5
 4. Yêu cầu chức năng: 5
 5. Yêu cầu phi chức năng: 6
 6. MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG: 6
 7. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ : (BFD). 6
 8. Mô hình dữ liệu thực thể kết hợp : (ERD). 7
 9. Vẽ mô hình: 7
 10. Danh sách các thực thể, các mối kết hợp: 8
 11. Xác định thực thể: 8
 12. Mô tả thực thể. 9
 13. Các mối quan hệ: 12

III.      Mô hình dòng dữ liệu : (DFD). 15

 1. Sơ đồ ngữ cảnh: 15
 2. Mô hình DFD phân rã cấp 0: 16
 3. Mô hình DFD phân rã cấp 1: 17
 4. 1.0 Quản lý sách: 17
 5. 2.0 Quản lý độc giả: 17
 6. 3.0 Quản lý mượn: 18
 7. 4.0 Quản lý trả: 18
 8. 5.0 Xử lý vi phạm: 18
 9. 6.0 Báo cáo: 19

Phần II : Thiết Kế. 19

 1. Thiết Kế Dữ Liệu. 20
 2. Mô hình dữ liệu quan hệ (RDM). 20
 3. Từ điển dữ liệu. 20

1) DOCGIA.. 20

2)LOAIDOCGIA.. 20

3)THE. 21

4)NHANVIEN.. 21

5)PHIEUMUON.. 21

6)SACH.. 21

7)LOAISACH.. 22

Tên Quan Hệ: LOAISACH.. 22

8)NXB. 22

9)TACGIA.. 22

10)SACH_PHIEU.. 23

11)NGONNGU.. 23

12)THAMSOXUPHAT. 23

13)VITRI 23

14)NHACUNGCAP. 24

III.       Các ràng buộc toàn vẹn. 24

1)DOCGIA.. 24

2)LOAIDOCGIA.. 24

3)THE. 24

MATHE: không để trống, không trùng và không có khoảng trắng. 24

4)NHANVIEN.. 24

5)PHIEUMUON.. 25

6)SACH.. 25

MASACH: không để trống, không trùng và không có khoảng trắng. 25

7)LOAISACH.. 25

MALOAISACH: không để trống, không trùng và không có khoảng trắng. 25

8)NXB. 25

9)TACGIA.. 25

10)SACH_PHIEU.. 25

11)NGONNGU.. 25

12)THAMSOXUPHAT. 26

MAXUPHAT: không để trống, không trùng và không có khoảng trắng. 26

13)VITRI 26

14)NHACUNGCAP. 26

MANCC: không để trống, không trùng và không có khoảng trắng. 26

 1. Thiết Kế Giao Diện. 26

I)Thiết Kế Form.. 26

II)Thiết Kế REPORT. 36

C-Kết Luận. 37

 

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}