Share Đồ án quản lý thư viện code C# + data( access) + báo cáo
Mã SP: 893FNVDX
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 1028 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 03-03-2018
Thể loại: Full
Share Đồ án quản lý thư viện code C# + data( access) + báo cáo. Code dễ hiểu kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Đồ án quản lý thư viện code C# + data( access) + báo cáo
Code : C# + data + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M1035
Dung lượng download : 22MB
Mô tả : : Đồ án quản lý thư viện code C# + data kết nối Access

Nội dung báo cáo:
Mục lục
1. Mô tả : 4
2. Mục đích, yêu cầu : 5
2.1 Mục đích: 5
2.2 Yêu cầu: 5
2.3 Yêu cầu chức năng: 5
2.3.1 Yêu cầu lưu trữ: 5
2.3.2 Yêu cầu tra cứu: 5
2.3.3 Yêu cầu nghiệp vụ: 6
2.4 Yêu cầu phi chức năng: 6
2.4.1 Tốc độ 6
2.4.2 Khối lượng lưu trữ 6
2.4.3 An toàn, bảo mật 6
2.4.4 Giao diện 6
3. Phân tích CSDL, các ràng buộc : 7
3.1 Bảng DOCGIA 7
3.2 Bảng MUON 8
3.3 Bảng CUONSACH 8
3.4 Bảng TACGIA 8
3.5 Bảng DAUSACH 9
3.6 Bảng TUASACH 9
3.7 Bảng NhaXuatBan 9
3.8 Bảng THELOAI 10
4. Cài đặt chương trình 10
4.1 ĐỌC GIẢ 11
4.2 MƯỢN – TRẢ SÁCH 20
4.3 DANH MỤC SÁCH 28
4.4 TRA CỨU NHÀ SẢN XUẤT- TÁC GIẢ 29
4.5 TRA CỨU THEO TỰA SÁCH – THỂ LOẠI 42
4.6 DANH MỤC SÁCH 60
4.7 THỐNG KÊ 67
4.8 MENU 68
4.9 REPORT(trong menu) 71
5. Kết luận 75
5.1 Nhận xét đề tài 75
5.1.1 Ưu điểm 75
5.1.2 Nhược điểm 75
5.2 Những xử lí làm được 76
5.3 Vấn đề chưa làm được so với yêu cầu ban đầu 76
5.4 Hướng phát triển 76

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}