Share đồ án quản lý thư viện code c# full database, báo cáo
Mã SP: 841HSYCL
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 87 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 17-02-2018
Thể loại: Full
Share đồ án quản lý thư viện code c# full database, báo cáo. Code dễ hiểu rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Đồ án quản lý thư viện code c# + báo cáo + database
Code : C# + data + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M2000
Dung lượng download : 3MB
Mô tả : Đồ án quản lý thư viện code c# kết nối SQL server

Share đồ án quản lý thư viện code c#:

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC
Chương I. TỔNG QUAN
Chương II. XÂY DỰNG PHẦN MỀM
1.Phân tích
2.Thiết kế
2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu
2.2 Thiết kế usecase chức năng
2.3 Thiết kế giao diện
3. Cài đặt
4.Kiểm thử
5. Triển khai
Chương III. KẾT LUẬN
1.Kết luận
2.Hướng phát triển

 

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}