Share đồ án tốt nghiệp quản lý điểm sinh viên code c# kèm báo cáo
Mã SP: 1617XIEEO
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 552 0
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 21-07-2018
Thể loại: Full
Share đồ án tốt nghiệp quản lý điểm sinh viên code c# kèm báo cáo. Là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Mã đồ án: M0002

Share đồ án tốt nghiệp quản lý điểm sinh viên code c# kèm báo cáo có những nội dung sau:

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................................... 1

CHƯƠNG I : KHẢO SÁT HỆ THỐNG............................................................................. 2

    1. Khảo sát thực trạng....................................................................................................... 2

   2. Những mặt nhược điểm và ưu điểm của hệ thống mô hình quản lý điểm cũ....... 2

        2.1. Nhược điểm............................................................................................................... 2

    2.2. Ưu điểm...................................................................................................................... 2

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG........................................................................... 3

1. Xác định yêu cầu hệ thống............................................................................................. 3

       1.1. Yêu cầu chức năng................................................................................................... 3

       1.2. Yêu cầu hệ thống...................................................................................................... 3

  2. Phân tích hệ thống........................................................................................................... 3

       2.1. Xác định các tác nhân và hành vi của tác nhân................................................. 3

       2.2. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát................................................................................ 4

       2.3. Đặc tả ca sử dụng..................................................................................................... 5

          2.3.1. Ca sử dụng cập nhật thông tin môn học........................................................ 5

          2.3.2. Ca sử dụng quản lý điểm.................................................................................. 7

          2.3.3. Ca sử dụng cập nhật thông tin lớp học.......................................................... 8

          2.3.4. Ca sử dụng cập nhật thông tin nghành học.................................................. 11

          2.3.5. Ca sử dụng cập nhật thông tin khoa.............................................................. 13

           2.3.6. Ca sử dụng cập nhật thông tin sinh viên...................................................... 15

          2.3.7. Ca sử dụng cập nhật thông tin giảng viên.................................................... 18

          2.3.8. Ca sử dụng tìm kiếm......................................................................................... 20

          2.3.9. Ca sử dụng xem báo cáo thống kê................................................................. 21

           2.3.10.Ca sử dụng đăng nhập.................................................................................... 22

      2.4. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng............................................................................ 23

          2.4.1. Biểu đồ lớp cập nhật thông tin sinh viên....................................................... 23

           2.4.2. Biểu đồ lớp cập nhật thông tin giảng viên................................................... 24

          2.4.3. Biểu đồ lớp cập nhật thông tin nghành......................................................... 24

          2.4.4. Biểu đồ lớp cập nhật thông tin khoa.............................................................. 25

           2.4.5. Biểu đồ lớp cập nhật thông tin lớp................................................................ 25

          2.4.6. Biểu đồ lớp cập nhật thông tin môn học........................................................ 26

          2.4.7. Biểu đồ lớp cập nhật thông tin điểm.............................................................. 26

       2.5. Biểu đồ trình tự........................................................................................................ 27

           2.5.1. Biểu đồ trình tự ca sử dụng đăng nhập......................................................... 27

          2.5.2. Biểu đồ trình tự ca sử dụng quản lý môn học.............................................. 28

          2.5.3. Biểu đồ trình tự ca sử dụng nhập điểm thi................................................... 28

         2.5.4. Biểu đồ trình tự ca sử dụng cập nhật thông tin khoa.................................. 29

         2.5.5. Biểu đồ trình tự ca sử dụng cập nhật thông tin nghành.............................. 30

         2.5.6. Biểu đồ trình tự ca sử dụng cập nhật thông tin lớp..................................... 32

          2.5.7. Biểu đồ trình tự ca sử dụng cập nhật thông tin giảng viên....................... 33

           2.5.8. Biểu đồ trình tự ca sử dụng cập nhật thông tin sinh viên......................... 33

       2.6. Biểu đồ lớp chi tiết................................................................................................... 34

       2.7. Biểu đồ hoạt động.................................................................................................... 35

           2.7.1. Biểu đồ hoạt động ca sử dụng quản lý khoa................................................ 35

           2.7.2. Biểu đồ hoạt động ca sử dụng quản lý nghành............................................ 36

           2.7.3. Biểu đồ hoạt động ca sử dụng quản lý lớp.................................................... 37

           2.7.4 Biểu đồ hoạt động ca sử dụng quản lý sinh viên.......................................... 38

           2.7.5. Biểu đồ hoạt động ca sử dụng quản lý giảng viên...................................... 39

           2.7.6. Biểu đồ hoạt động ca sử dụng quản lý môn học.......................................... 40

           ......................................................................................................................................... 2.7.7. Biểu đồ hoạt động ca sử dụng quản lý điểm.............................................................................................. 41

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG............................................................................ 42

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu..................................................................................................... 42

   2. Thiết kế giao diện chương trình.................................................................................. 45

CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ........................................................................ 50

  1. Cài đặt............................................................................................................................... 50
  2. Kiểm thử........................................................................................................................... 50

KẾT LUẬN.............................................................................................................................. 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO     52

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}