Share đồ án tốt nghiệp quản lý học sinh c# full data, báo cáo
Mã SP: 847LZKQT
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 561 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 17-02-2018
Thể loại: Full
Share đồ án tốt nghiệp quản lý học sinh c# full data, báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Share đồ án tốt nghiệp quản lý học sinh c# full data, báo cáo
Code : C# + data + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M2003
Dung lượng download : 14MB
Mô tả : Share đồ án tốt nghiệp quản lý học sinh c# full data, báo cáo kết nối SQL server

Share đồ án tốt nghiệp quản lý học sinh c# full data, báo cáo

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 8
1. Bối cảnh của đề tài 8
2. Mục đích và ý nghĩa 8
3. Nhiệm vụ thực hiện và kết quả dự kiến 9
3.1 Yêu cầu đặt ra của hệ thống 9
3.2 Kết quả dự kiến 9
4. Phương pháp thực hiện 9
4.1 Phương pháp triển khai 9
4.2 Bố cục luận văn 9
CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10
1. Microsoft Visual Studio 2008 10
1.1 Một số tính năng nổi bật 10
1.1.1 Vài nét về Visual studio 2008 10
1.1.2 Truy xuất dữ liệu 10
1.1.3 Thiết kế giao diện nhanh, hiệu quả 10
1.1.4 Nền tảng mới, hỗ trợ mới 10
1.1.5 Kết nối với Microsoft Office 10
1.1.6 Cộng tác 11
1.1.7 Mở rộng nhóm 11
1.2 Những ưu điểm của phiên bản 11
1.2.1 Những ưu điểm 11
1.2.2 Các phiên bản 11
2. Ngôn ngữ lập trình C# 12
2.1 Microsoft .NET 12
2.1.1 Thư viện lớp .NET Framework 12
2.2 Ngôn ngữ C# 12
3. Cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 13
3.1 Các kiểu dữ liệu cơ bản của SQL Server 13
3.2 Đối tượng làm việc của SQL 14
3.3 Các tập lệnh cơ bản của SQL 14
4. Trường THPT Nguyễn Khuyến 14
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 15
1. Phân tích thiết kế hệ thống 15
1.1 Phân tích chung 15
1.2 Mô tả chức năng của bài toán 15
1.2.1 Yêu cầu chức năng 15
1.2.2 Gom nhóm chức năng 16
1.3 Sơ đồ phân ra chức năng 16
1.4 Sơ đồ luồng dữ liệu 18
1.4.1 Sơ đồ luồng mức 0 18
1.4.2 Sơ đồ luồng mức 1 18
1.4.3 Chức năng tiếp nhận học sinh 19
1.4.4 Chức năng thiết lập kế hoạch giảng dạy 19
1.4.5 Chức năng quản lí điểm và hạnh kiểm 20
1.4.6 Chức năng tổng kết 20
1.5 Kết luận 20
2. Xác định các thực thể 21
2.1 Danh sách các thực thể 21
2.2 Thiết lập mối quan hệ giữa các thực thể 21
2.3 Mô hình thực thể liên kết 21
2.4 Thiết kế bản dữ liệu 23
2.5 Mô hình dữ liệu quan hệ 27
2.6 Sơ dồ Use-case 28
2.6.1 Tác nhân quản lí 28
2.6.1.1 Đăng nhập 28
2.6.1.2 Cập nhật thông tin học sinh 29
Tác vụ này cho phép xem, xếp lớp và chỉnh sửa thông tin cá nhân của học sinh. 29
2.6.1.3 Cập nhật thông tin giáo viên 30
2.6.1.4 Cập nhật thông tin lớp học 31
Tác vụ này cho phép xem, thêm lớp và chỉnh sửa thông tin lớp. 31
2.6.1.5 Nhập điểm 32
Tác vụ này cho phép nhập điểm chi tiết từng môn học của học sinh. 32
2.6.1.6 Tổng kết học kỳ 33
Tác vụ này cho phép tổng kết điểm cho học sinh theo từng học kỳ. 33
2.6.1.7 Tổng kết cả năm 34
Tác vụ này cho phép tổng kết điểm cả năm, đánh giá kết quả rèn luyện. 34
2.6.1.8 Tìm kiểm 35
2.7 Sơ đồ lớp(class diagram) 36
2.8 Sơ đồ tuần tự 38
2.8.1 Sơ đồ tuần tự quản lí đăng nhập 38
2.8.2 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm học sinh 39
2.8.3 Sơ đồ tuần tự nhập điểm 40
2.9 Sơ đồ hoạt dộng 41
KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 41
1. Giao diện chương trình 41
1.1 Form Main 41
1.2 Đăng nhập 42
1.3 Cập nhật thông tin học sinh 43
1.4 Nhập điểm chi tiết 44
1.5 Tổng kết học kỳ 45
1.6 Tổng kết cả năm 46
1.7 Báo cáo điểm theo học sinh 47
1.8 Báo cáo điểm theo lớp 48
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 50
1. Kết quả đạt được 50
2. Mặt hạn chế 50
3. Hướng phát triển của đề tài 50

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}