Share đồ án tốt nghiệp quản lý kho hàng code c# full data, báo cáo
Mã SP: 717XWAGW
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
2 666 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Share đồ án tốt nghiệp quản lý kho hàng code c# full data, kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp môn lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Share đồ án tốt nghiệp quản lý kho hàng code c#
Code : C#+ báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M146
Dung lượng download : 15MB

Share đồ án tốt nghiệp quản lý kho hàng code c# :

MỤC LỤC

PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 7
PHÂN TÍCH YÊU CẦU 8
1 . Xác định yêu cầu : 9
2. Phân tích yêu cầu : 9
MÔ HÌNH USE-CASE 10
SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH 18
1. Sơ đồ lớp (mức phân tích): 18
2. Danh sách các lớp và đối tượng quan hệ: 19
Mô tả chi tiết: 19
SƠ ĐỒ LOGIC 23
1. Bảng khách hàng 23
2. Bảng nhà cung cấp 24
3. Bảng nhà sản xuất 24
4. Bảng nhóm hàng 25
5. Bảng mặt hàng 25
6. Bảng tài khoản 26
7. Bảng nhân viên 26
8. Bảng hóa đơn nhập 27
9. Bảng chi tiết hóa đơn nhập 27
10. Bảng hóa đơn xuất 28
11. Bảng chi tiết hóa đơn xuất 28
12. Bảng trả tiền nhà cung cấp 29
13. Bảng khách hàng trả tiền 29
14. Bảng tổng hợp chi 30
15. Bảng tổng hợp thu 30
THIẾT KẾ GIAO DIỆN 31
1. Form Đăng nhập 31
2. Form Đổi mật khẩu 31
3. Form Backup CSDL 32
4. Form Restore CSDL 32
5. Form Giao diện chính 32
6. Form Thống kê doanh thu 33
7. Form Thống kê sản phẩm 33
8. Form Hóa đơn nhập 34
9. Form Hóa đơn xuất 34
10. Form Khách hàng 35
11. Form Mặt hàng 35
12. Form Nhà cung cấp 36
13. Form Nhân viên 36
14. Form Nhà sản xuất 37
15. Form Nhóm hàng 37
16. Form Thu tiền khách hàng 38
17. Form Trả tiền nhà cung cấp 38
18. Form Danh sách hóa đơn nhập 39
19. Form Thêm sử hóa đơn nhập 39
20. Danh sách hóa đơn xuất 40
21. Form Thêm sửa hóa đơn xuất 40
22. Form Danh sách khách hàng 41
23. Form Thêm sửa khách hàng 41
24. Form Danh sách mặt hàng 42
25. Form Thêm sủa mặt hàng 42
26. Form Danh sách nhà cung cấp 43
27. Form Thêm sủa nhà cung cấp 43
28. Form Danh sách nhà sản xuất 44
29. Form Thêm sửa nhà sản xuất 44
30. Form Danh sách nhân viên 45
31. Form Thêm sửa nhân viên 45
32. Form Danh sách nhóm hàng 46
33. Form Thêm sừa nhóm hàng 46
34. Form Danh sách phiếu chi 47
35. Form Tìm nhà cung cấp 47
36. Form trả tiền nhà cung cấp 48
37. Form Danh sách phiếu thu 48
38. Form Tìm khách hàng 49
39. Form Thu tiền khách hàng 49
KẾT LUẬN 50
 Chức năng hoàn chỉnh: 50
 Chức năng chưa hoàn chỉnh: 50
 Kết quả đạt được sau khi phát triển xong dự án: 51
 Môi trường phát triển và triển khai: 51
 Hướng phát triển: 52

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}