Share đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện c# full data, báo cáo
Mã SP: 715DWJZS
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 1104 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Share đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện c# full data, kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Share đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện c#:

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1
I. Tên đề tài 1
II. Giới thiệu Thư viện Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kon Tum 1
III. Mô hình quy trình 2
1. Phát biểu tổng quan bài toán 2
2. Chi tiết của quá trình phân tích thông tin 2
a. Thủ tục xin cấp thẻ 2
b. Quá trình mượn trả tài liệu. 3
c. Quản lý tài nguyên 3
Hình 2: Nhãn gáy sáchIV. Những vấn đề cần giải quyết. 4
IV. Những vấn đề cần giải quyết. 5
V. Khả năng giải quyết các vấn đề. 5
PHẦN II: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG 7
I. Các biểu mẫu sau quá trình khảo sát hiện trạng 7
1.Đơn đăng ký làm thẻ bạn đọc 7
2. Phiếu mượn trả tài liệu tham khảm giáo trình (độc giả ghi) 8
3. Sổ ghi theo dõi quá trình mượn trả tài liệu 9
4. Báo cáo tổng hợp danh sách tài liệu đang mượn: 9
5. Thư thông báo triệu hồi tài liệu 10
II. Mô hình thực thể kết hợp 14
1. Phân tích: 14
2. Từng bước xây dựng mô hình thực thể kết hợp ERD: 20
2. Từng bước xây dựng mô hình thực thể kết hợp ERD: 21
a. Mô hình ERD hoàn chỉnh 21
b. Mô hình cơ sở dữ liệu dạng bảng 22
3. Đặc tả các bảng dữ liệu: 23
III. Xây dựng mô hình xử lí 26
1. Thao tác mượn tài liệu 26
2. Thao tác trả tài liệu 27
3. Gia hạn tài liệu 29
PHẦN III: TRIỂN KHAI LẬP TRÌNH 30
I. Thiết kế cơ sở dữ liệu 30
II.Thiết kế chương trình và demo chương trình 30
1. Giao diện chính của chương trình 31
2. Đăng nhập vào hệ thống 31
3. Thêm và cập nhập thông tin về bạn đọc 32
4. Thêm và cập nhập thông tin về tài nguyên 33
5. Quản lý mượn trả tài liệu 33
5. Quản lý mượn trả tài liệu 34
6. Quản lý tài liệu: 35
7. Quản lý tác giả: 36
8. Quản lý tài khoản người dùng 37
9. Cài đặt thông số kết nối cơ sở dữ liệu: 38
10. Báo cáo danh sách tài liệu được mượn nhiều nhất 38
11. Báo cáo: Danh sách bạn đọc quá hạn trả tài liệu 39
PHẦN IV: KẾT LUẬN 40
I. Đánh giá ưu nhược điểm. Phạm vi ứng dụng của đề tài. Triển vọng mở rộng của đề tài. 40
II.Tài liệu tham khảo. 41

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}