Share đồ án tốt nghiệp Website tin tức ASP.NET, database kèm báo cáo
Mã SP: 1019MKNVY
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
3 1738 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code ASP.NET
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 04-04-2018
Thể loại: Full
Share đồ án tốt nghiệp Website tin tức ASP.NET, database kèm báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình ASP.NET. Download source code 123click.org.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Đồ án tốt nghiệp Website tin tức ASP.NET + data + báo cáo
Code : ASP.NET + data + data
Tác giả:
Mã số đồ án : M6045
Dung lượng download :131MB
Mô tả : Đồ án tốt nghiệp Website tin tức ASP.NET + data + báo cáo kết nối SQL server

MỤC LỤC
CHƯƠNG I :
MỞ ĐẦU 1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
1.2 HƯỚNG TIẾP CẬN CỦA ĐỀ TÀI 1
1.3 Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ LÝ NGHĨA THỰC TIỂN CỦA ĐỀ TÀI 1
1.4 CẤU TRÚC BÁO CÁO 2
CHƯƠNG II:
TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 3
2.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY 3
2.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 3
2.3 MỤC TIÊU DOANH NGHIỆP 3
2.4 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 4

CHƯƠNG III:
PHÂN TÍCH CÁC LÝ THUYẾT ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 5
3.1 GIỚI THIỆU ASP.NET TRUYỀN THỐNG 5
3.2 GIỚI THIỆU ASP.NET MVC 5
3.2.1 Nguồn Gốc MVC 5
3.2.2 Các thành phần cấu thành ASP.NET MVC 7
3.2.3 Lợi Ích Của Mô Hình MVC 7
3.2.4 Nhược Điểm Của ASP.NET MVC 8
3.3 SO SÁNH GIỮA ASP.NET WEBFORM VÀ ASP.NET MVC 8

CHƯƠNG IV:
PHÂN TÍCH KHẢO SÁT YÊU CẦU HỆ THỐNG 11
4.1 KHẢO SÁT HỆ THỐNG 11
4.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 11
4.3 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 11
4.3.1 Quản Lý Hệ Thống 11
4.3.2 Thống Kê 12
4.3.3 Chức Năng Người Dùng 12
4.4 PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG 12
4.4.1 Phân Quyền Chức Năng 13
4.4.2 Phân Quyền Chi Tiết Chức Năng 14
4.4.3 Danh Sách Các Quy Định 17
4.4.4 Danh Sách Các Biểu Mẫu 17
4.5 PHÂN TÍCH – MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU 18
4.5.1 Đăng Nhập 18
4.5.2 Chức Năng Thêm 18
4.5.3 Chức Năng Sửa 19
4.5.4 Chức Năng Xóa 19
4.5.5 Chức Năng Tìm Kiếm 20
CHƯƠNG V:
THIẾT KẾ PHẦN MỀM 21
5.1 THIẾT KẾ CSDL 21
5.2 THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSITE TIN TỨC 24
5.2.1Giao Diện Trang Chủ 28
5.2.2Giao Diện Trang Quản Lý 29
CHƯƠNG VI:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 33
6.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 33
6.2 HẠN CHẾ ĐỀ TÀI 33
6.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 33

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}