Share source code đồ án quản lý sinh viên c# full báo cáo, database
Mã SP: 763RZYYU
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 570 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Share source code đồ án quản lý sinh viên c# full báo cáo, database rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Share source code đồ án quản lý sinh viên c# full báo cáo, database
Code : C# + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M169
Dung lượng download : 98MB

 

Share source code đồ án quản lý sinh viên c#:

MỤC LỤC
Quản Lý Sinh Viên 11
MỞ ĐẦU 11
1. Giới thiệu về công ty phần mềm Tre Việt 12
2. Sơ lược về công ty 12
3. Tóm tắt quá trình thực tập: 3.1 Ngôn ngữ thực tập: 12
3.2 Quá trình thực tập: 13
PHẦN 1 14
Chương I: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 15
1.1 Phát biểu bài toán 15
Cơ cấu tổ chức: 15
Chức năng: 16
CHƯƠNG II: TỔNG QUẢN VỀ WPF 16
1.1 Nền tảng thống nhất để xây dựng giao diện người dùng 17
1.2 Khả năng làm việc chung giữa người thiết kế giao diện và lập trình viên 19
1.3 Kiến trúc của WPF 24
1.4 Các đặc điểm tạo nên sự khác biệt của WPF 25
1.5 Các ứng dụng được xây dựng trên WPF 26
1.6 Cái GUI trước WPF 31
1.7 Kết chương 32
PHẦN 2 34
2.1. Sơ đồ Use-case 35
2.2. Danh sách các Actor 36
2.3. Danh sách các Use-case 36
Bảng 2.3: Danh sách các Use-case 37
2.4. Đặc tả Use-case 37
2.4.1. Use-case “DANG NHAP” 37
2.4.2. Use-case “NHAP THONG TIN SINH VIEN” 37
2.4.3. Use-case “NHAP THONG TIN DIEM” 38
2.4.4. Use-case “NHAP THONG TIN GIANG VIEN” 39
2.4.5. Use-case “LOAI GIANG VIEN” 39
2.4.6. Use-case “XEM DIEM & KET QUA HOC TAP” 40
PHẦN 3 42
3.1. Sơ đồ lớp 43
3.1.1. Mô hình quan hệ thực thể (ERD) 43
3.1.3. Các lớp đối tượng và quan hệ 45
Bảng 3.1.3: Các lớp đối tượng và quan hệ 45
3.1.4. Mô tả chi tiết các lớp đối tượng 45
Bảng 3.1.4: Mô tả chi tiết các lớp đối tượng 47
3.2. Sơ đồ trạng thái 47
PHẦN 4 49
4.1. Sơ đồ logic 50
4.2. Mô tả chi tiết các kiểu dữ liệu 51
PHẦN 5 52
5.1. Kiến trúc hệ thống 53
5.2. Mô tả chi tiết từng thành phần 54
PHẦN 6 58
6.1. Danh sách các màn hình: 59
Bảng 6.1: Danh sách các màn hình 59
6.2. Mô tả chi tiết mỗi màn hình 59
6.2.1. Màn hình “Màn hình chính” 59
6.2.2. Màn hình “Màn hình chuyên ngành” 60
6.2.3. Màn hình “Màn hình dân tộc” 62
6.2.4. Màn hình “Màn hình đăng nhập” 63
6.2.5. Màn hình “Màn hình Giảng viên” 64
6.2.6. Màn hình “Màn hình hệ thống quản lý” 65
6.2.7. Màn hình “Màn hình học kỳ” 66
6.2.8. Màn hình “Màn hình học hàm học vị” 67
6.2.9. Màn hình “Màn hình kết nối” 68
6.2.10. Màn hình “Màn hình khoa” 69
6.2.11. Màn hình “Màn hình khóa học” 70
6.2.12. Màn hình “Màn hình lớp học” 71
6.2.13. Màn hình “Màn hình môn học” 72
6.2.14. Màn hình “Màn hình người dùng” 73
6.2.15. Màn hình “Màn hình nhập điểm” 74
6.2.16. Màn hình “Màn hình sinh viên” 74
6.2.17. Màn hình “Màn hình tôn giáo” 76
6.2.18. Màn hình “Màn hình loại giảng viên” 77
PHẦN 7 78
7.1. Môi trường phát triển và triển khai 79
7.2. Kết quả đạt được 80
7.3. Hướng phát triển 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}