Share source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự c# kèm báo cáo, data
Mã SP: 1619ZHDDE
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 2202 2
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 21-07-2018
Thể loại: Full
Share source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự c# kèm báo cáo, data. Là đồ án cực hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#.

Thông tin chi tiết

Mã đồ án: M0003

Share source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự c# kèm báo cáo, data có những nội dung sau: 

 

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

LỜI CẢM ƠN.. 2

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN.. 3

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP.. 4

MỤC LỤC.. 5

CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU.. 6

I. Giới thiệu tổng quan. 6

II. Đặt vấn đề. 6

III. Phương pháp nghiên cứu. 6

CHƯƠNG II - CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 8

I. Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu. 8

1. Khái quát cơ sở dữ liệu. 8

2. Khái quát hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 8

II. Khái quát phân tích thiết kế hệ thống thông tin. 9

1. Khái niệm hệ thống thông tin. 9

2. Các thành phần của hệ thống thông tin. 9

3. Vòng đời phát triển hệ thống thông tin. 9

III.  Khái niệm về ADO.NET. 10

1. Giới thiệu. 10

2. Kiến trúc ADO.NET. 10

3. Các khái niệm cơ bản. 12

IV. Hướng giải quyết vấn đề. 14

CHƯƠNG III : PHẦN MỀM... 15

I.Mô tả đề tài 15

II.Phân tích hệ thống và xây dựng các mô hình.. 15

1 Các thực thể. 15

2. Xây dựng mô hình . 20

III. Các lưu đồ giải thuật chính của chương trình. 23

1.Lưu đồ Thêm.. 23

2. Lưu đồ Sửa. 23

3.Lưu đồ Xoá. 24

4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung ảnh. 24

CHƯƠNG IV : GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH.. 25

I. Sơ đồ chức năng của chương trình.. 25

II. Giới thiệu chương trình.. 25

III. Môi trường cài đặt. 36

CHƯƠNG V - KẾT LUẬN.. 37

I. Kết quả đạt được. 37

II. Hạn chế. 37

III. Hướng phát triển. 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 38

 

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}