Share source code quản lý nhà hàng c# có báo cáo, data kèm theo
Mã SP: 1553SGIHT
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 829 1
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 07-07-2018
Thể loại: Full
Share source code quản lý nhà hàng c# có báo cáo, data kèm theo.Là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Share source code quản lý nhà hàng c# có báo cáo, data kèm theo:

Share source code quản lý nhà hàng c# có báo cáo, data kèm theo.Là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#. chương trình có những nội dung: 

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG .................................................................................... 6

1.1 Giới thiệu về công ty TNHH Thắng Tùng. 6

1.1.1 Chức năng nhiệm vụ. 6

1.1.2 Mô tả bằng lời hoạt động của công ty. 6

1.2HIện trạng tổ chức. 9

1.3Hiện trạng nghiệp vụ. 10

1.3.1 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ nhận đặt tiệc. 11

1.3.2 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ quản lý hợp đồng. 12

1.3.3 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ quản lý tổ chức tiêc. 13

1.3.4 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ Báo cáo. 14

1.5 Giải pháp. 14

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH.. 15

2.1 Mô hình nghiệp vụ. 15

2.1.1 Bảng phân tích các yếu tố của bài toán. 15

2.1.2 Biểu đồ ngữ cảnh. 16

2.1.3 Sơ đồ phân rã chức năng. 17

2.2 Biều đồ luồng dữ liệu. 20

2.2.1 Biều đồ luồng dữ liệu mức 0. 21

2.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1. 22

2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu. 24

2.3.1  Biểu đồ quan hệ ER.. 25

2.3.2 Mô hình quan hệ. 26

2.4 Thiết kế giao diện. 27

2.4.1 thiết kế khung chương trình. 27

Chương III: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH.. 28

4.1Môi trường vận hành của hệ thống. 28

4.1.1Kiến trúc hệ thống phần cứng đầy đủ. 28

a, Mô hình kiến trúc                                                        28

b, Hệ thống phần mềm nền. 28

c, Các hệ con và chức năng. 28

4.2 Những hạn chế của chương trình. 29

KẾT LUẬN.. 29

Tài liệu tham khảo. 30

                       

           

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}