Soucre code đồ án giấu tin trong ảnh và ứng dụng c# full data, báo cáo
Mã SP: 719MDZHU
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 656 0
Giá sản phẩm: 5 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Soucre code đồ án giấu tin trong ảnh và ứng dụng c# full data, kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn bảo mật thông tin sử dụng c#.

Thông tin chi tiết

Soucre code đồ án giấu tin trong ảnh và ứng dụng c#:

MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIẤU TIN …………………………………………………………………… 4
1.1 Mô hình giấu tin……………………………………………………………………………… 4
1.2 Các kĩ thuật giấu tin……………………………………………………………………………. 5
1.3 Các ứng dụng chính của giấu tin……………………………………………………………… 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT……………………………………………………………………………………… 7
2.1 Cấu trúc ảnh bitmap…………………………………………………………………………… 7
2.2 Thuật toán LSB ( Least Significant Bit)……………………………………………………… 14
CHƯƠNG 3: THỰC HÀNH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG……………………………………………………… 16
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………………………………… 20

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}