Source code chương trình yahoo VB.NET kèm báo cáo
Mã SP: 725JFXFX
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 470 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code VB.NET
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Source code chương trình yahoo VB.NET kèm báo cáo code dễ hiểu rất tốt cho các bạn tham khảo làm bài tập, đồ án môn lập trình VB.NET

Thông tin chi tiết

Nội dung  Source code chương trình yahoo VB.NET :                                                                                      

LỜI MỞ ĐẦU.. 2

CHƯƠNG 1. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI VÀ ÁP DỤNG THỰC TIỄN.. 3

  1. Tìm hiểu thực tế. 3

1.1. Nhu cầu tra cứu thông tin của sinh viên. 3

1.2. Các dịch vụ nhắn tin trực tuyến. 4

  1. Mục đích và yêu cầu của đề tài 4

2.1. Những chức năng hướng tới của chương trình. 4

2.2. Quá trình tìm hiểu để xây dựng chương trình. 5

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 9

  1. Cơ sở lý thuyết 9

1.1. Tìm hiểu về giao thức Yahoo. 9

1.2. Lập trình với Visual Basic .Net 15

  1. Cở sở dữ liệu quản lý điểm.. 18

2.1. Các bảng cơ sở dữ liệu. 18

2.2. Sơ đồ quan hệ thực thể. 19

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 20

  1. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống. 20
  2. Các khối chức năng của chương trình. 21
  3. Biểu đồ luồng dữ liệu. 25

CHƯƠNG 4. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH.. 26

  1. Cơ sở xây dựng chương trình. 26
  2. Các chức năng chính của chương trình. 30

KẾT LUẬN.. 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 37

Phụ lục A: Danh sách các dịch vụ. 38

Phụ lục B: Các mã trạng thái 40

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 4 799
Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 6 922

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}