Source code Đồ án game bắn cá c# full code, báo cáo
Mã SP: 761FJWMI
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
7 1011 0
Giá sản phẩm: Miễn phí
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Source code Đồ án game bắn cá c# full code, báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ c#.

Thông tin chi tiết

Source code Đồ án game bắn cá c#:

MỤC LỤC

PHẦN 1. 13

PHẦN 2. 15

2.1. Sơ đồ Use-case. 16

2.2. Danh sách các Actor. 17

2.3. Danh sách các Use-case. 17

2.4. Đặc tả Use-case. 17

2.4.1. Use-case “Game Fishfish”. 17

2.4.2. Use-case “Bắt đầu”. 18

2.4.3. Use-case “Shop”. 19

2.4.4. Use-case “Hướng dẫn”. 19

2.4.5. Use-case “Thông tin”. 20

2.4.6. Use-case “Thoát”. 21

PHẦN 3. 22

3.1. Sơ đồ lớp. 23

3.1.1. Sơ đồ lớp (mức phân tích). 23

3.1.2. Các lớp đối tượng và quan hệ. 24

3.1.3. Mô tả chi tiết các lớp đối tượng. 25

3.2. Sơ đồ trạng thái 34

PHẦN 4. 36

PHẦN 5. 37

5.1. Kiến trúc hệ thống. 38

5.2. Mô tả chi tiết từng thành phần. 39

PHẦN 6. 44

6.1. Danh sách các màn hình. 45

6.2. Mô tả chi tiết mỗi màn hình. 46

6.2.1. Màn hình “Menu”. 46

6.2.2. Màn hình “Bắt Đầu”. 47

6.2.3. Màn hình “Shop”. 48

6.2.4. Màn hình “Nhóm”. 49

6.2.5. Màn hình “Trợ giúp”. 50

PHẦN 7. 51

7.1. Môi trường phát triển và triển khai 52

7.2. Kết quả đạt được. 52

7.3. Hướng phát triển: 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 54

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}