Source code đồ án game bắn xe tăng code c# + báo cáo
Mã SP: 747ZZSBS
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 597 0
Giá sản phẩm: 5 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Source code đồ án game bắn xe tăng code c# + báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Source code đồ án game bắn xe tăng code c#
Code : C# + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M162
Dung lượng download : 182MB

Source code đồ án game bắn xe tăng code c#:

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : WINDOWS PHONE 7 VÀ CÔNG NGHỆ SILVERLIGHT.. 1

1.1 Giới thiệu. 1

1.2 Lịch sử các phiên bản phát triển của Windows Phone. 2

1.3 Kiến trúc. 3

1.4 Vòng đời phát triển của 1 ứng dụng Windows Phone. 4

1.4.1 Bắt đầu với App Hub. 5

1.4.2 Thiết kế một ứng dụng và sản sinh ra một gói ứng dụng. 5

1.4.3 Gỡ lỗi 1 ứng dụng. 6

1.4.4 Xuất bản một ứng dụng. 6

1.4.5 Quản lý xuất bản ứng dụng. 6

1.5 Giới thiệu công nghệ Silverlight 7

1.5.1 Tổng quan. 7

1.5.2 Silverlight là gì ?. 7

1.5.3 Các đặc tính của Silverlight 8

1.6 Nghiên cứu công nghệ Silverlight 10

1.6.1 Kiến trúc tổng thể và các thành phần Siverlight 10

1.6.2 Các phiên bản và mô hình lập trình Silverlight 14

CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU NỀN TẢNG XNA.. 18

2.1 Tổng quan về XNA.. 18

2.1.1 XNA là gì ?. 18

2.1.2 Tại sao nên sử dụng XNA ?. 18

2.1.3 Các phiên bản XNA.. 18

2.2 Kiến trúc của XNA.. 20

2.2.1 Kiến trúc của XNA.. 20

2.3 Các thành phần trong XNA.. 22

CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU BÀI TOÁN ỨNG DỤNG “GAME BẮN XE TĂNG”. 25

3.1 Phát biểu bài toán. 25

3.1.1. Khảo sát hiện trạng. 25

3.1.2. Xác định yêu cầu hệ thống. 26

3.1.3. Cốt truyện trò chơi 28

3.2. Mô hình Usecase. 29

3.2.1. Sơ đồ Use-case. 29

3.2.2. Danh sách các Actor 30

3.2.3. Danh sách các Use-case. 30

3.2.4. Đặc tả Use-case. 31

CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH.. 41

4.1. Hồ sơ phân tích. 41

4.1.1. Sơ đồ lớp. 41

4.1.2. Sơ đồ trạng thái: 45

4.2. Thiết kế dữ liệu. 47

4.2.1. Mô tả cấu trúc file dùng để lưu trữ. 47

4.2.2. Ví dụ về nội dung tập tin lưu trữ. 47

4.3. Thiết kế kiến trúc. 48

4.3.1. Kiến trúc hệ thống. 48

4.3.2. Mô tả chi tiết từng thành phần. 48

4.4. Thiết kế giao diện. 50

4.4.1. Danh sách các màn hình. 50

4.4.2. Mô tả chi tiết mỗi màn hình. 51

CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN.. 55

5.1. Về mặt lý thuyết 55

5.2. Về mặt ứng dụng. 55

5.3. Hướng phát triển. 55

PHỤ LỤC.. 57

 

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}